Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Znanost >Ured  
Ured

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

ODSJEK ZA ZNANOST

URED ZA ZNANOST


Ured za znanost je smješten u zgradi Dekanata Medicinskog fakulteta, Šalata 3, I. kat, soba broj 115C.
Sva službena prepiska s Uredom se obavlja posredstvom Urudžbenog zapisnika Fakulteta.


Osobe za kontakt:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prodekan za znanost (boris.brkljacic@mef.hr)
Ivana Dazgić (ivana.dazgic@mef.hr ; tel.: 4590-242)

Tijekom 2007. obavljena je bitna organizacijska promjena stručnih službi Fakulteta da bi se osigurala jednoznačna i učinkovita administrativna i stručna podrška za znanost i znanstveni rad. Nekadašnji Odsjek za znanost i poslijediplomsku nastavu je razdvojen na dva nova Odsjeka: Odsjek za poslijediplomsku nastavu i Odsjek za znanost.
Osnovana su dva nova ureda: (a) Ured za znanost (voditelj je prodekan za znanost, a administrativna podrška Ivana Dazgić) i (b) Ured za međunarodnu suradnju (voditelj je prodekan za međunarodnu suradnju, a administrativnu podršku osigurava gospodin Drago Horvat). Sukladno tome su napravljene i nove mrežne stranice «Znanost» i «Međunarodna suradnja» na mrežnim stranicama Fakulteta.
Nadalje, na Sveučilištu u Zagrebu je također osnovan novi Ured za međunarodne projekte (prodekan za znanost Medicinskog fakulteta je predstavnik našeg Fakulteta u tom novom sveučilišnom uredu). Novi fakultetski Ured za znanost predstavlja administrativnu jezgru za razvoj novog Odjela za projekte i odgovorno istraživanje te Centra za razvoj biotehnologije (tehnologijski projekti + patenti) u sklopu novog Biomedicinskog središta.
Ured za znanost tijesno surađuje s Uredom za međunarodnu suradnju, Odsjekom za poslijediplomsku nastavu te Odsjekom za financije i računovodstvo (računovodstvo znanstvenih programa i projekata – gospođa Ana Tenčić) i Odborom za disertacije (administrativna tajnica: Maja Budanko) te pruža podršku radu sljedećih stalnih povjerenstava Fakulteta:

 

Novi prijedlog klasifikacije znanstvenih polja i grana u području Biomedicine i zdravstva

11111111111