Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Znanost >Znanstveni projekti >Domaći projekti  
Domaći projekti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBUMEDICINSKI FAKULTET

 

URED ZA ZNANOST

 

DOMAĆI PROJEKTI

 

Prema podacima MZOŠ-a (dostavljenim Sveučilištu u Zagrebu 08. veljače 2007.), Ministarstvo je za Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u 2007. odobrilo 132 projekta s ukupnim godišnjim iznosom od 9.188.00,00 kn (a odbilo je 65 projekata; prolaznost je bila 67%, a prosječni iznos godišnjeg financiranja po projektu je 69.606,06 kn). Naknadno je, u odgovoru na žalbe i/ili nakon dodatnih recenzija, odobreno još nekoliko projekata, tako da trenutno na Fakultetu ima ukupno 159 projekata, od čega je 86 projekata u sklopu 25 odobrenih znanstvenih programa.

Popis prihvaćenih samostalnih projekata na Medicinskom fakultetu (AKTIVNO- 63 projekta):


  1. Anić Tomislav (108-1083570-3636): Učinak BPC 157 na induciranu bilijarnu opstrukciju
  2. Babić Damir (108-1080059-0040): Molekularna patologija u novotvorinama ženskog spolnog sustava
  3. Babić-Bosanac Sanja (108-1080317-0296): Položaj pacijenata u sustavu zdravstva Republike      Hrvatske – normativno i stvarno
  4. Banfić Ljiljana ( 108-1081875-2423 ): Genetska osnova kardiovaskularnih učinaka hormonskog nadomjestnog liječenja
  5. Batinić Danica (108-0982464-0178): Proteomsko istraživanje urinarnih biomarkera idiopatskog      nefrotskog sindroma
  6. Baudoin Tomislav (108-0650235-0177): Istraživanje kroničnog rinosinuitisa i njegova komorbiditeta
  7. Begić Dražen (108-1301675-0029): Kvantitativni EEG pokazatelji u depresivnih i shizofrenih bolesnika
  8. Begovac Ivan ( Vidović Vesna ) (108-0000000-3625): Osobine ličnosti i obitelji bolesnica s poremećajima jedenja nakon oporavka
  9. Begović Davor (108-0000000-0353): Novi pristupi dijagnostici nasljednih bolesti
10. Bradamante Vlasta (108-0000000-0013): Serumske esteraze, leptin, lipidi i antilipidni lijekovi
11. Bura Miljenko (108-0000000-0051): Molekularna osnova raka štitnjače – kriteriji u terapiji diferenciranih karcinoma
12. Canki-Klain Nina (108-0000000-3435): Genetika, priproda i epidemiologija značajnijih živčanih i mišićnih bolesti (ŽMB)
13. Čičak Nikola (108-0000000-0164): Nove metode u dijagnostici i liječenju bolesti i ozljeda ramena
14. Ćorić Marijana (108-0532264-0048): Hepatocelularni tumori
15. Dodig Damir (108-0362214-0127): Korekcija gušenja zračenja u emisijskoj tomografiji srca
16. Džidić Senka (108-1083570-3634): Genetička istraživanja učinka BPC-157 na mikroorganizmima
17. Đelmiš Josip (108-1080401-0386): Metaboličke i endokrine promjene u dijabetičnih trudnica
18. Foretić Blaženka (108-1193079-3070): Kompleksi željeza i biološki aktivnih liganada
19. Gregurek Rudolf (108-1083509-3517): Neurobiološki aspekti ljudske adaptacije na stras i odgovor na psihoterapiju
20. Harjaček Miroslav ( 108-1083107-0351 ): Uloga biomarkera u patofiziologiji serogenitivnih spondiloartropija
21. Ilić Ivana (108-0000000-3426): CD 43- prognostički biljeg za predviđanje ishoda oboljelih od limfoma
22. Ivanišević Marina (108-1080401-0385): Dijabetes i metabolički sindrom nakon prethodnog gestacijskog dijabetesa
23. Jakovljević Miro ( 108-1080037-0323): Multidimenzionalna analiza bioloških pokazatelja u duševnim poremećajima
24. Jelaković Bojan (108-0000000-0329): Endemska nefropatija u Hrvatskoj: epidemiologija, dijagnostika i etiopatogeneza
25. Kaštelan Darko (108-0000000-3496): Incidentalomi nadbubrežne žlijezde kao uzrok metaboličkog sindroma
26. Katić Vladimir (108-000000-3498): Osteopontin:genomički pristupi raku glave i vrata
27. Katičić Miroslava (108-0000000-3114): Helicobacter pylori infekcija – evolucija bolesti i novi terapijski postupci
28. Kes Petar (108-0000000-3499): Prevencija, rano prepoznavanje i liječenje kroničnog zatajenja bubrega
29. Klapan Ivica (108-1521473-0339): Implanti po mjeri
30. Konja Josip (108-0000000-0049): Zloćudne bolesti u djece
31. Koršić Mirko (108-0000000-0162): Razlike u osobitostima genske ekspresije androidnog i ginoidnog tipa debljine- raskid ugovora s fakultetom, ali je projekt na MF
32. Kovač Zdenko (108-0000000-2063): Patofiziologija sepse u  splenektomiranim i normospleničnim miševima
33. Kušec Rajko (108-1980955-3094): Genetika i funkcija hematopoeze i mikrookoliša Ph-mijeloproliferativnih bolesti
34. Kuzman Ilija (108-0000000-3491): Istraživanje etiologije i patogeneze pneumonija
35. Mastilica Miroslav (108-1080317-0313): Razvoj modela i instrumenta za ocjenu zdravstvene pismenosti u Hrvatskoj
36. Matijević Ratko (108-0000000-0387): Metode probira u dijagnostici prijevremenog poroda
37. Mesarić Jasna ( 108-1081873-1890): Transfuzijsko liječenje: razvoj i primjena znanstvenih spoznaja
38. Mesarić Marko (108-0000000-0045): Sfingolipidi – biološki aktivni spojevi
39. Mihaljević-Peleš Alma (108-1083509-3513): Farmakogenetska varijabilnost u psihijatrijskih bolesnika
40. Mubrin Zdenko (108-0131484-0032): Sustav poremećaja kortikalnih funkcija u neurološkim bolestima
41. Orešković Stjepan (108-0000000-3577): Kvaliteta života liječnika i budućnost liječničke profesije u RH
42. Pavičić-Baldani Dinka (108-0000000-0388): Etiologija i patogeneza PCOS – odabir terapije i metaboličke posljedice
43. Pećina Marko (108-0000000-3652): Genska terapije mineraliziranih tkiva
44. Poljak Ljiljana (108-0000000-3602): Molekularna osnova selektivne osjetljivosti neuronskih krugova u oštećenju mozga
45. Rudan Vlasta (108-1962766-0260): Prediktivna vrijednost procjene emocionalnih i ponašajnih problema u mladih
46. Seiwerth Sven (108-1083570-3643): Kvantitativna analiza i prijenos slike u  patologiji
47. Sekulić Ante (108-0362979-0137): Nelinearna analiza bioloških signala u neurokirurškoj anesteziji
48. Sikirić Predrag (108-1083570-3635): Pentadekapeptid BPC 157-daljnja istraživanja
49. Skerlev Mihael (108-0000000-3429): Genitalne infekcije humanim papiloma virusom: kliničke varijacije i DNA tipovi
50. Smerdelj Miroslav  (108-1080233-0157): Hrvatski registar endoproteza
51. Sonicki Zdenko (108-0982560-0257): Prediktivni modeli u zdravstvu
52. Strinović Davor (108-0000000-0030): Forenzička i antropološka obilježja stradalih u Domovinskom ratu
53. Šakić Kata (108-0000000-3433): Imunosni odgovor na kirurški sters u regionalnoj i općoj anesteziji
54. Šebečić Božidar (108-1083570-3611): Pentadekapeptid BPC 157-učinkovita terapija ozljeda mišića i tetive
55. Štingl Katarina (Dumić Miroslav) (108-0000000-0359): Nasljedne endokrine bolesti u djece
56. Tešović Goran (108-0000000-3485): Nove metode u dijagnostici akutnih nebakterijskih upala SŽS-a u djece
57. Trotić Robert  (108-0000000-3339): Prognostički faktori i kohlearne impantacije u vrlo male djece
58. Tvrdeić Ante ( 219-2192382-2369): Melatonin i angiotenzin II u farmakologiji boli i hipertenzije
59. Uzun Suzana (108-1083509-3511): Nuspojave psihofarmaka u bolesnika s psihotičnim i afektivnim poremećajima
60. Vinter Ivan (108-0650445-0271): Anatomske izmjere, varijacije kostiju lubanje u tijeku i nakon završetka rasta
61. Vrčić Hrvoje (108-1080321-0389): Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na ženski urogenitalni sustav
62. Žarković Kamelija (108-0000000-0028): Oksidacijski stres i tumori središnjeg živčanog sustava
63. Žižak Mirza (108-0000000-0472): Regulacija Na/H izmjenjivača izooblika 3 (NHE3) posredovana CaM kinazom II

  

Popis prihvaćenih znanstvenih programa na Medicinskom fakultetu u 2007. (25 programa s ukupno 79 projekata):


( Napomena: u sklopu programa su navedeni samo oni projekti koji se financiraju preko Medicinskog fakulteta. Bitno je uočiti da ti programi obuhvaćaju znatan broj projekata koji su financirani preko drugih akademskih ustanova.)

 
1. BANFIĆ HRVOJE: REGULACIJA RASTA I DIOBE STANICA U FIZIOLOŠKIM I PATOLOŠKIM UVJETIMA

 • Banfić Hrvoje (108-1081347-0173): Funkcija fosfoinozitol 3-kinaze C2 beta u staničnim jezgrama
 • Višnjić Dora (108-1081347-1448): Uloga PLC i Akt u staničnom ciklusu i diferencijaciji leukemija

2. BARŠIĆ BRUNO: NAČELA ANTIMIKROBNOG LIJEČENJA

 • Baršić Bruno (108-1080002-0102): Procjena potrebe i učinkovitosti liječenja teških infekcija u JIM

3. BEGOVAC JOSIP: BIOLOŠKA, KLINIČKA I PSIHOSOCJALNA OBILJEŽJA ZARAZE HIV-OM U HRVATSKOJ

 • Begovac Josip (108-1080116-0098): Epidemiološka i klinička obilježja zaraze HIV-om u Hrvatskoj

4. BERGOVEC MIJO: REGIONALNOST, DINAMIKA SRČANOŽILNIH ČIMBENIKA RIZIKA I ZDRAVSTVENE INTERVENCIJE

 • Bergovec Mijo (108-1080135-0126): Regionalna distribucija čimbenika rizika u hospitaliziranih koronarnih bolesnika
 • Jureša Vesna (108-1080135-0263): Kardiovaskularni rizici u školske djece i mladih – razvoj modela intervencije
 • Vuletić Silvije (108-1080135-0264): Regionalizam kardiovaskularnih bihevioralnih rizika – model intervencije

5. BOROVEČKI ANA: ZDRAVLJE I PRAVO NA ZDRAVLJE POJEDINCA I ZAJEDNICE: PRINCIPI, PRAKSA, POLITIKA

 • Borovečki Ana (Šošić Zvonko) (108-1081871-1900): Utjecaj organizacije na kvalitetu i efikasnost zdravstvene zaštite
 • Mujkić-Klarić Aida (108-1081871-1895): Sprečavanje nesreća i povećanje sigurnosti djece predškolske dobi
 • Pavleković Gordana (108-1081871-1897): Utjecaj organizirane edukacije na kvalitetu rada u izvanbolničkoj zaštiti
 • Šogorić Selma (108-1081871-1898): Ispitivanje učinkovitosti regionalnog, decentraliziranog modela upravljanja za zdravlje

6. BRKLJAČIĆ BORIS: DOPLER, VIŠESLOJNI CT I MRI KOD BOLESTI TRBUŠNIH ORGANA I KRVNIH ŽILA

 • Brkljačić Boris (108-1080232-0141): Primjena doplera i višeslojnog CT-a kod bolesti bubrega i krvnih žila

7. ČIKEŠ IVO: NOVE METODE U SMANJENJU KARDIOVASKULARNOG MORTALITETA I MORBIDITETA U HRVATSKOJ

 • Čikeš Ivo (108-1081875-1927): Zatajivanje srcda u Hrvatskoj
 • Ernst Aleksander (108-1081875-3126): Liječenje koronarne bolesti dijabetičara drug-eluting stentovima nasuprot kirurgiji
 • Miličić Davor (108-1081875-1993): Otpornost na antitrombocitne lijekove u ishemijskoj bolesti srca i mozga
 • Šeparović-Hanževački Jadranka (108-1081875-1991): Doppler miokarda u ranom otkrivanju i praćenju kardiovaskularnih bolesti
 • Šmalcelj Anton (108-1081875-2001): Atrijska fibrilacija: od genoma do fenotipa i kliničke slike

8. DUVNJAK MARKO: METABOLIČKI SINDROM

 • Duvnjak Marko (108-1080230-0143): Istraživanje nealkoholne masne bolesti jetre u sklopu metaboličkog sindroma

9. JAKŠIĆ BRANIMIR: DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA U HEMATOLOŠKIM BOLESTIMA I TRANSPLANTACIJI ORGANA

 • Gašparov Slavko (108-1081873-1891): Prognostička vrijednost FOXP1 i FOXP3 u B limfoproliferativnim bolestima
 • Jakšić Branimir (108-1081873-1893): Prognostički faktori, dijagnostika i terapija hemoblastoza

10. JEŽEK DAVOR: BIOMEDICINSKO ISTRAŽIVANJE REPRODUKCIJE I RAZVOJA U SISAVACA

 • Bulić-Jakuš Florijana (108-1080399-0335): Eksperimentalni embrionalni tumori i razvoj zametaka sisavaca in vitro i in vivo
 • Ježek Davor (108-1080399-0383): Muški i ženski spolni sustav: razvoj, normalna histofiziologija i neplodnost

11. KALENIĆ SMILJA: REZISTENTNI MIKROORGANIZMI: MEHANIZMI, GENOTIPOVI I INTERAKCIJE S ANTIBIOTICIMA

 • Bedenić Branka (108-1080114-0015): Mehanizmi rezistencije na antibiotike u Gram-negativnih bakterija
 • Francetić Igor (108-1080114-0016): Modifikacija antimikrobne terapije i rezistencija patogenih mikroorganizama
 • Kalenić Smilja (108-1080114-0017): Genotipovi i činitelji virulencije uzročnika bolničkih infekcija
 • Plečko Vanda (108-1080114-0014): Molekularna detekcija mikroorganizama: utjecaj na uporabu antimikrobnih lijekova

12. KLARICA MARIJAN: CEREBRALNA PATOFIZIOLOGIJA I PRIMJENA ULTRAZVUKA

 • Klarica Marijan (108-1080231-0023): Patofiziologija cerebrospinalnog likvora i intrakranijskog tlaka
 • Miklić Pavle (108-1080231-0324): Promjene telencefaličke stijenke u bolesnika s hidrocefalusom
 • Paladino Josip (108-1080231-0022): Istraživanje učinkovitosti funkcijskih neurokirurških zahvata
 • Vukić Miroslav (108-1080231-0024): Patofiziologija teške ozljede mozga i kraniospinalna volumetrija

13. KOSTOVIĆ IVICA: RAZVOJNA NEUROBIOLOŠKA OSNOVA KOGNITIVNIH, DUŠEVNIH I NEUROLOŠKIH BOLESTI

 • Barić Ivo (108-1081870-1885): Nasljedne metaboličke i ostale monogenske bolesti djece
 • Barišić Nina (108-1081870-1886): Uloga subkortikalnih struktura u epileptogenezi u razvojnoj dobi
 • Brečević Lukrecija (108-1081870-1888): Molekularna citogenetika u evaluaciji mentalne retardacije nepoznate etiologije
 • Folnegović-Šmalc Vera (108-1081870-2418): BAP, shizoafektivni poremećaj, shizofrenija: Različite bolesti ili kontinuum?
 • Gajović Srećko (108-1081870-1902): Uloga gena u diferencijaciji i plastičnosti središnjeg živčanog sustava miša
 • Henigsberg Neven (108-1081870-1880): 1H-MRS promjene u predviđanju terapijskog odgovora, relapsa i povrata depresije
 • Judaš Miloš (108-1081870-1878): Uloga prolaznih fetalnih neurona u razvojnim poremećajima moždane kore
 • Kalanj-Bognar Svjetlana (108-1081870-1877): Uloga membranskih lipida u moždanom razvitku, starenju i neurodegeneraciji
 • Kostović Ivica (108-1081870-1876): Razvitak kortikalnih putova u čovjeka
 • Krušlin Božo (108-1081870-1884): Razvojna neuropatologija genetskih malformacija moždane kore čovjeka
 • Pećina-Šlaus Nives (108-1081870-1905): Uloga signalnog puta wnt u tumorigenezi i embriogenezi mozga
 • Petanjek Zdravko (108-1081870-1932): Putevi migracije hipokampalnih GABA-ergičkih neurona u majmuna i čovjeka
 • Salihagić-Kadić Aida: C/U omjer i motorički parametri u prevenciji perinatalnog oštećenja mozga
 • Šimić Goran (108-1081870-1942): Fosforilacija tau proteina u razvitku i Alzheimerovoj bolesti
 • Škrablin-Kučić Snježana: Prikaz perinatalnih čimbenika značajnih za dugoročni neurorazvojni ishod
 • Vukelić Željka (108-1081870-2415): Strukturno-funkcionalna glikolipidomika moždanog razvitka i maligne alteracije

14. LABAR BORIS: ZLOĆUDNI TUMORI KRVOTVORNOG SUSTAVA

 • Aurer Igor (108-1081872-1908): Dijagnostika i liječenje limfoma
 • Huić Dražen (108-1081872-2062): Uloga pozitronske emisijske tomografije (PET) u bolesnika sa zloćudnim tumorima
 • Labar Boris (108-1081872-1913): Leukemije i transplantacija krvotvornih matičnih stanica
 • Nemet Damir (108-1081872-2061): Limfoproliferativne bolesti i transplantacija krvotvornih matičnih stanica

15. LACKOVIĆ ZDRAVKO: NEUROTRANSMITORI U ZDRAVLJU I BOLESTI

 • Lacković Zdravko (108-1080003-0001): Neurotransmitori i novi mehanizmi djelovanja lijekova i otrova
 • Relja Maja (108-1080003-0019): Klinička farmakologija poremećaja pokreta
 • Šalković-Petrišić Melita (108-1080003-0020): Mozak, eksperimentalni i cerebralni dijabetes i kognitivni i drugi poremećaji

16. MARUŠIĆ ANA: MOLEKULARNE INTERAKCIJE TJELESNIH SUSTAVA

 • Grčević Danka (108-1080229-0142): Molekularni mehanizmi učinaka imunosnih poremećaja na kost
 • Katavić Vedran (108-1080229-0341): B limfociti, makrofagi i podrijetl osteoklasta
 • Marušić Ana (108-1080229-0140): Molekularne interakcije koštanog i imunološkog sustava

17. MARUŠIĆ MATKO: IZGRADNJA OSNOVICE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA U BIOMEDICINI

 • Petrak Jelka (108-1080314-0295): Prijenos znanstveno utemeljenih medicinskih dokaza u kliničku praksu

18. MIHELČIĆ-ČIKEŠ NADA: EPIDEMIOLOŠKA I PATOGENETSKA OBILJEŽJA AUTOIMUNIH BOLESTI U HRVATSKOJ

 • Borovečki Fran: Genomska analiza transkriptoma i interaktoma u bolesnika s kompleksnim bolestima
 • Elveđi- Gašparović Vesna (108-1081874-2417): Čimbenici u nastanku prijevremenog poroda
 • Markeljević Jasenka (108-1081874-2416): Sjögrenov sindrom – neurohumoralna regulacija autoimunosti i aterogeneza
 • Mihelčić-Čikeš Nada (108-1081874-2419): Epidemiološka obilježja sistemskog eritemskog lupusa u Hrvatskoj
 • Vucelić Borislav (108-1081874-1917): Upalne bolesti crijeva (Crohnova bolest i ulcerozni kolitis)

19. REINER ŽELJKO: ATEROSKLEROZA – OD EPIDEMIOLOGIJE I GENETIKE DO TERAPIJE

 • Bašić-Jukić Nikolina (108-1080134-0122): Čimbenici rizika za razvoj ateroskleroze nakon transplantacije bubrega
 • Krilov Dubravka (108-1080134-3105): Mehanizmi narušavanja strukture lipoproteina djelovanjem vanjskih čimbenika
 • Reiner Željko (108-1080134-0121): Percepcija i prevencija čimbenika rizika za aterosklerozu u Hrvatskoj
 • Sertić Jadranka ( 108-1080134-0136): Funkcijska genomika i proteomika rizičnih čimbenika ateroskleroze

20. RUDAN IGOR: HRVATSKA BIOBANKA: RESURS ZA ANALIZU ODREDNICA ZDRAVLJA I BOLESTI U POPULACIJI

 • Bilić Ervina (108-1080315-0297): Odrednice i rana dijagnoza bolesti motoričkih neurona u populaciji Hrvatske
 • Vorko-Jović Ariana (108-1080315-0255): Rizici za višekratne nesreće među ozlijeđenima na bolničkom liječenju

21. VIRAG MIHAJLO: NACIONALNI PROGRAM EVALUACIJE KIRURŠKOG LIJEČENJA U MAKSILOFACIJALNOJ KIRURGIJI

 • Virag Mihajlo (108-1080057-0043): Nacionalni model kliničke baze podataka u maksilofacijalnoj onkologiji

22. VRBANEC DAMIR: PREDIKTIVNI I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ MOLEKULARNIH BILJEGA SOLIDNIH TUMORA

 • Vrbanec Damir (108-1080058-0046): Karcinom dojke – molekularne, genetske i kliničke karakteristike
 • Pleština Stjepko (108-1080058-0047): Molekularni biljezi u solidnim tumorima – prediktivni i prognostički značaj

23. VUKIČEVIĆ SLOBODAN: GENOMSKA I PROTEOMSKA ANALIZA KRONIČNIH KOŠTANIH BOLESTI

 • Antičević Darko (108-1080327-0343): Genomska i proteomska analiza biomarkera u krvi kod rijetkih koštanih bolesti
 • Hašpl Miroslav (108-1080327-0161): Liječenje bolesti i ozljeda hrskavice velikih zglobova
 • Vukičević Slobodan (108-č1080327-0320): Uloga TSH u modelu osteoporoze i u bolesnica sa smanjenom koštanom masom

24. ŽUŠKIN EUGENIJA: ZDRAVLJE: INTERAKCIJA GENA, NAČINA ŽIVOTA, UVJETA RADA I OKOLIŠA

 • Kujundžić-Tiljak Mirjana (108-1080316-0299): Kako mjeriti zdravlje?
 • Mustajbegović Jadranka (108-1080316-0300): Zdravlje na radu i zdravi okoliš
 • Žuškin Eugenija (108-1080316-0301): Biološki učinci štetnih aerosola
11111111111