Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Znanost >Znanstveni projekti >Međunarodni projekti  
Međunarodni projekti

 

 

• Projekti u sklopu Framework programa EU – FP7-Collaboration:

 

 1. Doc.dr.sc. Mislav Jelić ( partner) :  Magnetic scaffolds for in vivo tissue engineering MAGISTER( Cooperation, NMP, Large-scale integrating project; trajanje 2008-2012)
 2. Prof.dr.sc. Kalenić Smilja i prof.dr.sc. Katić Milica ( third party): The appropriateness of prescribing antibiotics in primary health care in Europe with respect to antibiotic resistance - APRES
 3. Prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović ( partner ): Improving quality and safety in the hospital: The link between organisational culture, burnout and quality of care - ORCAB ( Cooperation HEALTH, trajanje 2009-2014 ( 54 mjeseca))
 4. Prof.dr.sc. Slobodan Vukićević – „Novel Bone Morphogenetic Protein-6 Biocompatible Carrier Device for Bone Regeneration“ – OSTEOGROW (Cooperation HEALTH, trajanje 2012-2016 ( 54 mjeseca))

 

                                             • Projekt FP 7- Capacities - REGPOT

 1. Prof.dr.sc. Srećko Gajović  ( coordinator ):„Glowbrain“ ili punim nazivom „Primjena matičnih stanica i biomaterijala u oporavku mozga - unapređivanje mogućnosti postojećeg istraživanja mozga kroz inovativno in vivo molekularno oslikavanje“

  Cilj ovog trogodišnjeg projekta je uvođenje najmodernije tehnologije koja će hrvatskim znanstvenicima omogućiti istraživanja matičnih stanica i njihovo praćenje u oporavku mozga našeg eksperimentalnog modela- miša. U projektu će uz istraživače iz Hrvatske sudjelovati i poznati znanstvenici iz sedam zemalja Europske Unije (Austrije, Češke, Italije, Mađarske, Njemačke, Portugala i Švedske) koji će svojim znanjem iz područja matičnih stanica, biomaterijala te snimanja mišjeg mozga pomoći hrvatskim znanstvenicima da se što uspješnije uključe u vodeća istraživanja u tom području. Glavni ciljevi projekta su modernizacija, inovacija i edukacija te informiranje šire javnosti o važnosti istraživanja novih pristupa liječenju bolesti mozga.

 2. Prof.dr.sc. Fran Borovečki: „Integrating and Strengthening Genomic Research in South-Eastern Europe – INTEGERS“  (01. 05. 2008. – 30. 04. 2010.)

 

              • Projekt u sklopu programa COST Actions (B10, B21, B24, B27 i B35)

 

 1. Prof.dr.sc. Srećko Gajović:  Vice Chair of COST Domain Committee „Biomedicine and Molecular Biosciences ( 2006 to 2011  )

 

                                  • Projekt BICRO – Provjera inovativnog koncepta

 1. Prof.dr.sc. Slobodan Vukićević – „ Novi intervencijski postupak uvođenjem tehnologije poboljšanja srčane funkcije nakon preboljelog infarkta miokarda“ ( 01.10.2012.- 01.10.2013 )

 

          • Projekt u sklopu EAHC – Second Programme of Community Action in the 
                                     Field of HEALTH - 2008 – 2013 (DG SANCO)


 1. Prof.dr.sc. Ivo Barić: „ European registry and network for Intoxication type Metabolic Diseases- E-IMD“ ( 01.01.2011- 31.12. 2013. )
 2. Prof.dr.sc. Ivo Barić: European network and registry for homocysinurias and methylation defects – E-HOD( pregovori )
 3. Prof.dr.sc. Ivo Barić: „ Inherited NeuRoMetabolic Diseases INFORMATION NETWORK“ InNerMeD-I-Network

 


                  • Projekt u sklopu Hrvatsko- Talijanske znanstvene suradnje

 1. Prof.dr.sc. Danka Grčević „Role of PTX3 in osteoclast and osteoblast differentiation“

 


                            • Projekti u sklopu Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"-
                                                
Unity Through  Knowledge Fund:

 

 1. Prof.dr.sc. Fran Borovečki : „ Location analysis of a-synuclein promoter binding in Parkinson' disease“
 2. Dr.sc. Petra Šimić: „ Bone morphogenetic protein-6 u osteoporozi“ 
 3. Prof.dr.sc. Srećko Gajović: „ Regeneration and plasticity after ischemic brain damage studied on innovative transgenic mouse models“
 4. Prof.dr.sc. Melita Šalković- Petrišić: „ Cytopathological characterization of the brain in a rat model of sporadic Alzheimer disease“ 2010-2012
 5. Prof.dr.sc. Slobodan Vukičević: „ Bone morphogenetic protein-1 isoforms in bone regeneration” 2010-2012

 
                                                                   • Projekt HRZZ

 1. Doc.dr.sc. Dinko Mitrečić : „ Inovativni pristup liječenju moždanog udara presađivanjem živčanih matičnih stanica i inhibicijom molekularnog puta Hmgb1- Tir2- NfkB“ ( 01.05.2011.- 01.05.2014. )
 2. Prof. dr.sc. Bojan Jelaković: “Molekulsko profiliranje carcinoma urotela” (GENPROCAN) 15.3.2012 – 14.3.2014.
 3. Prof. dr.sc. Slobodan Vukičević: „Nova ciljana anabolička terapija za liječenje osteoporoze: BONE6-BIS konzorcij", 1.1.2012 – 31.12.2014
 4. Prof. dr. sc. Goran Šimić: Otkrivanje i praćenje bioloških biljega radi rane terapijske intervencije u Alzheimerovoj bolesti

 

                             • Projekt u sklopu fundacije Michael J. Fox ( Parkinson )

 1. Prof.dr.sc. Fran Borovečki: „ Deciphering the molecular effects of alfa- synuclein int he nucleus: DNA binding and transcriptional dysregulation“

 

                                                 • HIT Tehnologijski projekti

 1. Prof.dr.sc. Fran Borovečki:“Ciljani aCGH čipovi za dijagnostiku neurorazvojnih bolesti” (2011.-2013.)
 2. Doc.dr.sc. Lovorka Grgurević: "Praćenje uspješnosti cijeljenja prijeloma te liječenja karcinoma dojke i prostate pomoću novih serumskih markera" 2008 – 2011


                                                                  • IPA IIIc

 1. Prof. dr.sc. Ivo Barić: Creation of research related infrastructure for Translational Medicine and Applied Genomics 2010 - 2012 
11111111111