Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Znanost >Znanstveni projekti >Obavijesti  
Obavijesti
 Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga mladih istraživača i poslijedoktoranada
 

Najava otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uskoro objavljuje otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja  Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada.

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OP Razvoj ljudskih potencijala
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: najava
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
Prijavitelji: visoka učilišta, znanstvene institucije

Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada provodi se u okviru Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

U skladu s ciljevima Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala", mjera 3.2 Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju, je usmjerena prema povećanju  broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom  razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost.  

Natječaj će biti objavljen na stranici Strukturnih i investicijskih fondova te na stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.


 
2014-07-30
Na vrh
 VAŽNO- završna financijska izvješća MZOS projekata
 

Poštovani,

Obavještavamo vas da je svaki voditelj projekta dužan do srijede, 15. siječnja 2014. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dostaviti godišnje izvješće za rad na znanstvenim projektima.
Nakon zaključavanja obrazac morate otisnuti u 2 primjerka i potpisati. Uz obrasce potrebno je dostaviti i ispis radova za projekt iz Hrvatske znanstvene bibliografije te dostaviti i ispunjenu tablicu s upisanom infrastrukturnom opremom.
Potpisane obrasce uz pripadajuće priloge ( sve u 2 primjerka) potrebno je  dostaviti u Ured za znanost (Ivana Dazgić, tel. 4590-242)
NAJKASNIJE do srijede, 08. siječnja 2014. godine u 16.00 sati.

Zbog činjenice da sva izvješća prije dostave u MZOŠ moraju potpisati i dekan i šefica računovodstva, molimo vas da se svakako pridržavate navedenog roka i da pritom osobito pazite na sljedeće: financijski dio izvješća trebate upisati tj. sastaviti na temelju službenog ispisa koji za svoj projekt možete dobiti kod gospođe Ane Tenčić (tel. 4566-912). Financijske podatke koje dobijete od gospođe Tenčić u obrazac morate upisati PRIJE zaključavanja obrasca.
Sva pravodobno pristigla izvješća biti će potpisana (dekan + šef računovodstva) i službenom poštom dostavljena Ministarstvu do 15. siječnja 2014. godine.

Detaljne informacije možete pronaći i na linku MZOS-a.
Upute
Tablica infrastrukturne opreme

 


 
2013-12-06
Na vrh
 Info dan za Obzor 2020., društveni izazov „Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života“
 

Info dan za Obzor 2020., društveni izazov „Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života“


Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na prvi info dan za društveni izazov „Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života“ novog europskog okvirnog programa istraživanja i inovacija za razdoblje od 2014. do 2020. godine – Obzor 2020. Info dan će se održati 13.12.2013. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, s početkom u 09:00 sati. Na info danu će biti predstavljen radni program 2014-2015 za društveni izazov „Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života“ s pregledom otvorenih natječaja, novosti u financijskim i pravnim pitanjima u programu Obzor 2020., kao i iskustva naših znanstvenika uspješnih u Sedmom europskom okvirnom programu. Molimo Vas da prijavu za sudjelovanje na ovom info danu pošaljite putem ove poveznice kako bismo Vas mogli obavijestiti o detaljima.


 
2013-11-28
Na vrh
 Projekt stipendiranja istraživača i poticanja mobilnosti u Hrvatskoj i inozemstvu - NEWFELPRO
 

Dana 14. svibnja 2013. u 14:00 sati u dvorani "Čačković" održat će se predstavljanje

Projekta stipendiranja istraživača i poticanja mobilnosti u Hrvatskoj i inozemstvu - NEWFELPRO

Projekt će predstaviti Aleksandra Čolić Kovač (voditeljica projekta) i Damir Šoh (asistent projekta), MZOS.

Novi međunarodni program stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače (New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia - NEWFELPRO) je projekt stipendiranja Vlade Republike Hrvatske koji provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Projekt se financira u sklopu programa Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND. Ukupna vrijednost projekta je 7 milijuna eura, od čega se iz nacionalne komponente financira 60% aktivnosti projekta, a trajat će do 2017. godine.

Dugoročni cilj projekta je pridonijeti značajno većem broju kvalificiranih znanstvenika i istraživača koji sudjelovanjem u projektu stječu relevantno međunarodno iskustvo, čime se potiče daljnji razvoj međunarodne mreže znanstvenika.

U sklopu projekta bit će otvorena tri natječaja. Prvi otvoreni natječaj očekuje se početkom trećega kvartala 2013., točnije u mjesecu srpnju, i bit će otvoren 90 dana zaključno s listopadom 2013. godine. Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici projekta te drugim relevantnim mrežnim stranicama. Moći će se prijaviti dvije kategorije istraživača: mladi istraživači s akademskim stupnjem doktora znanosti ili četiri godine istraživačkog iskustva, te iskusni istraživači s više od deset godina istraživačkog iskustva i akademskim stupnjem doktora znanosti.

Kontakt za dodatne informacije: newfelpro@mzos.hr

Više o projektu pročitajte ovdje: http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3478

Pozivaju se svi zainteresirani istraživači da se odazovu ovom pozivu.

 

Prof. dr.sc. Davor Ježek                                                 Prof. dr.sc. Miloš Judaš
Prodekan za međunarodnu suradnju                             Prodekan za znanost


 
2013-05-10
Na vrh
 Otvoren natječaj za potporu
 

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ objavio je natječaj u sklopu programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“, koji će biti otvoren do petka, 22. veljače 2013. godine.

Program za mlade znanstvenike i stručnjake podupire mlade znanstvenike i stručnjake, kako iz Hrvatske tako i iz dijaspore, u svim aspektima njihovog profesionalnog razvoja. Program želi doprinijeti priljevu talentiranih ljudi u hrvatske tvrtke, sveučilišta i istraživačke institucije.

Detaljnije informacije o objavljenom natječaju mogu se pronaći na stranicama Fonda (http://www.ukf.hr/default.aspx?id=175 ).

Predstavljanje natječaja održat će se na više sastavnica Sveučilišta u Zagrebu - http://www.ukf.hr/default.aspx?id=327.

Molimo Vas da kolegicama i kolegama proslijedite ovu obavijest.

Opširnije (pdf)


 
2012-11-30
Na vrh
 Nastavak financiranja znanstvenih projekata
 

Nastavak financiranja znanstvenih projekata do 31. listopada 2012. godine


Na temelju Odluke o nastavku financiranja znanstvenih projekata do 30. lipnja 2012. godine od 1. ožujka 2012. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Odluku o nastavku financiranja znanstvenih projekata do 31. listopada 2012. godine.

Spomenute Odluke će biti dostavljene čelnicima znanstvenih ustanova na kojima se znanstveni projekti provode.


 
2012-06-21
Na vrh
 Objavljeni posljednji suradnički natječaji Sedmog okvirnog programa (FP7) prije novog ciklusa financiranja znanosti OBZOR 2020 koji započinje 2014
 

Posljednji suradnički natječaji Sedmog okvirnog programa (FP7) objavljeni su 10. srpnja i svi detalji natječaja mogu se naći na poveznici: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Za naš fakultet su najinteresantniji natječaji u sklopu teme Zdravlje.
Prioriteti u temi zdravlja ove godine su istraživanje mozga, rezistencija na antibiotike i usporedna istraživanja učinkovitosti (Comparative Effectiveness Research, CER). Osim ovih glavnih prioriteta za koje je raspisan najveći broj poziva na natječaj, financirat će se i projekti u drugim područjima: razvoj tehnika vizualizacije kod terapije rijetkih bolesti, inovativni pristupi rješavanju negativnih imunoloških reakcija nakon transplantacije ili ugradnje biomedicinskih naprava, istraživanje cjepiva, kontrola diferencijacije i proliferacije ljudskih matičnih stanica namijenjenih za terapijske svrhe, funkcionalna validacija životinjskih i staničnih modela genetičkih odrednica bolesti i procesa starenja, metagenomika i presonalizirani pristup liječenju, razumijevanje i kontrola bola, zanemarene infektivne bolesti, istraživanja raka i kardiovaskularnih bolesti i druge teme.
Za detalje oko svih tema i načina financiranja najbolje je pročitati Radni program 2013 „Zdravlje“ (Work Program 2013 Health)

http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/common/32745- annex_4_to_the_decision_health_wp2013-18_june_for_egreffe_en.pdf.


 
2012-07-17
Na vrh
 Potpora uključivanja hrvatskih znanstvenika u programe Europske znanstvene zaklade
 

Potpora uključivanju hrvatskih znanstvenika u programe
Europske
znanstvene zaklade

 


NZZ

 

Program možete preuzeti ovdje


 
2010-02-11
Na vrh
 Natječaj za potporu projekata mladih istraživača-znanstvenika
 

 

Zagreb, 02. ožujka 2010. god.
Ur.br: 01-107/ 36 -2010 

 

 
Na temelju čl. 3. Pravilnika o radu Dekanskog kolegija, na sjednici održanoj 02. ožujka 2010. godine, Dekanski kolegij je donio slijedeću:

 

ODLUKU
o raspisu natječaja
 

 

za potporu projekata mladih istraživača-znanstvenika u sljedećim područjima: temeljne medicinske znanosti, kliničke znanosti, javno zdravstvo i translacijska istraživanja.
Dokumentacija se dostavlja Povjerenstvu za znanstveno-istraživački rad Medicinskog fakulteta (putem urudžbenog zapisnika) najkasnije do 15. ožujka 2010.

 

Uvjeti za prijavu na natječaj su:

 

a) akademski stupanj doktora znanosti,
b) dob do 35 godina i
c) da je zaposlenik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 


Prijavi je potrebno priložiti:

 

1) Cjeloviti prijedlog projekta
2) Financijski plan projekta (s jasnom naznakom potencijalnih ostalih izvora financiranja)
3) Životopis
4) Popis radova.

 

Povjerenstvo za znanstveno istraživački rad donijeti će odluku do 07. travnja 2010.

 

 

 

Dekan:
Prof.dr.sc. Davor Miličić v.r.


 
2010-03-03
Na vrh
 Obavijest- unos međunarodnih projekata
 

Sveučilište u Zagrebu izradilo je mrežne stranice gdje se mogu naći osnovne informacije o različitim tipovima međunarodnih istraživačkih projekata. Poveznica na te stranice je http://projects.unizg.hr/projekti.

Međutim, iako su mnogi projekti upisani, sigurno je da svi podaci nisu točni, a isto tako i to da nisu upisani niti svi postojeći projekti.

Molili bismo voditelje međunarodnih projekata da učine sljedeće:

Provjere jesu li su svi njihovi međunarodni projekti upisani.
Provjere jesu li su informacije o njihovim upisanim projektima korektne. 
 
U slučaju da treba dodati novi projekt ili izmijeniti informacije za već upisane projekte, potrebno je logirati se na stranice uporabom login-a (korisnik) i password-a (lozinka) koji vrijede za CARNet, tj. tzv. AAI@EDU podatke (ta se polja s korisničkim imenom i lozinkom nalaze na vrhu stranice). Ako niste sigurni na što se to odnosi molim Vas da me kontaktirate na hrvoje.matakovic@unizg.hr. Svako dodavanje ili izmjena podataka za projekte može se provesti tek nakon logiranja i nužno je da voditelji međunarodnih projekata znaju njihovo korisničko ime i lozinku za AAI@EDU.

Važno je da voditelji međunarodnih projekata korektno popune ili unesu međunarodne projekte zato jer će ove stranice biti osnovno mjerilo razlikovanja pojedinih sastavnica na Sveučilištu u Zagrebu u smislu međunarodne projektne aktivnosti. Podsjećamo Vas da je vidljivost istraživačke aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu evidentna upravo kroz ovu bazu međunarodnih istraživačkih projekata.

Svakako bi trebalo unijeti sve projekte koji su započeti ili su još trajali u 2003. pa do danas (tj. zadnjih 5 godina). Također vrijedi primijetiti da se potiče unošenje svih međunarodnih projekata koji su se odvijali na sastavnici, makar i onih koji su se odvijali prije 15, 20 ili više godina. 

U slučaju nejasnoća, pitanja ili dojave problema s popunjavanjem baze međunarodnih projekata, molim Vas da kontaktirate g. Hrvoja Matakovića.

Kontakt:    mr.sc. Hrvoje Mataković
                 
Sveuciliste u Zagrebu
                  Odjel za znanost i tehnologiju
                  Ured za istraživanje
                  
Postanska adresa: Trg marsala Tita 14, 10000 Zagreb
                  Lokacija: Zvonimirova 8
                  Telefon: 01/4698 136, 099/4698 136
                  Faks: 01/4698 136
                  http://projects.unizg.hr/ 

Kontakt pri MF:   Ivana Dazgić
                              Sveučilište u Zagrebu
                              Medicinski fakultet
                              Ured za znanost
                              Šalata 3
                              10 000 Zagreb
                              e-mail: ivana.dazgic@mef.hr
                              tel: 01/ 45 90 242
                              fax: 01/ 45 90 256


 
2008-12-08
Na vrh
11111111111