Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Znanost >Znanstvena oprema >Obavijesti  
Obavijesti
 Prioritetna lista- oprema
 

Evaluacija zahtjeva za novčano podupiranje nadogradnje i popravka kapitalne i nabave sitne i srednje znanstvene opreme u 2009. godini

PRILOG 1: POPIS EVALUIRANIH ZAHTJEVA ZA SITNU I SREDNJU OPREMU (2009.), RANGIRANIH PREMA CITIRANOSTI VODITELJA PROJEKTA

PRILOG 2: POPIS EVALUIRANIH ZAHTJEVA ZA SITNU I SREDNJU OPREMU (2009.) RANGIRANIH PREMA ZBIRNOM IMPACT FACTORU (IF) VODITELJA PROJEKATA ZA 5 RELEVANTNIH RADOVA U POSLJEDNJE 3 GODINE (2007. – 2009.)

PRILOG 3: POPIS EVALUIRANIH ZAHTJEVA ZA SITNU I SREDNJU OPREMU (2009.), RANGIRANIH PREMA ZBROJU RANGA NA POPISU CITIRANOSTI I NA POPISU ZBIRNOG IF (ZBIRNI RANG KAO PODLOGA ZA BODOVANJE I DONOŠENJE PRIORITETNE LISTE)

PRILOG 4: PRIJEDLOG PRIORITETNE LISTE ZA NABAVKU SITNE I SREDNJE OPREME U 2009. GODINI

PRILOG 5: KRITERIJI ZA BODOVANJE POJEDINAČNIH ZAHTJEVA ZA NABAVU SITNE I SREDNJE ZNANSTVENE OPREME U 2009. GODINI

PRILOG 6: DETALJNI PRIKAZ EVALUACIJE SVAKOG POJEDINAČNOG ZAHTJEVA ZA NABAVU SITNE I SREDNE ZNANSTVENE OPREME U 2009. GODINI (ABECEDNI POPIS)


 
2000-01-01
Na vrh
 Natječaj za znanstvenu opremu u 2009.g.
 

Prof. dr. sc. Miloš Judaš
Prodekan za znanost
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 3, 10000 Zagreb

Svim voditeljima projekata

Zagreb, 16. lipnja 2009.

Predmet: Poziv za dostavu zahtjeva za novčano podupiranje nabave sitne i srednje te kapitalne znanstvene opreme u 2009. godini


Poštovani voditelji projekata,

na mrežnim stranicama MZOŠ-a objavljen je poziv za dostavu zahtjeva za novčano podupiranje nabave sitne i srednje znanstvene opreme te kapitalne znanstvene opreme u 2009. godini. Krajnji rok za dostavu zahtjeva, temeljem liste prioriteta koju donosi Fakultetsko vijeće, jest 01. srpnja 2009.
Sitnom i srednjom opremom smatra se oprema nabavne vrijednosti do 400.000,00 kn (bez PDV-a), a kapitalnom opremom smatra se oprema nabavne vrijednosti (cijena bez PDV-a) više od 30.000,00 kn.
Voditelji projekata ispunjavaju pojedinačne zahtjeve na propisanim obrascima dostupnim na web stranici Ministarstva www.mzos.hr.
Molimo Vas da pažljivo proučite i popunite obrazac i potrebnu prateću dokumentaciju, te pravilno i potpuno popunjene obrasce dostavite u urudžbeni zapisnik Medicinskog fakulteta s naznakom «za Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad»
najkasnije do:
                                           Petka, 26. lipnja 2009., u 14.00 sati.

Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad će održati sastanak u ponedjeljak,
29. lipnja 2009., a Fakultetsko vijeće donijet će konačne liste prioriteta na svojoj sjednici u utorak, 30. lipnja 2009.g.

Skrećemo Vam pozornost na sljedeće:

1. Zahtjevi za financiranje nadogradnje i popravka kapitalne znanstvene opreme

Nadogradnjom i popravkom kapitalne znanstvene opreme smatra se:
           • dodatna oprema,  novi dijelovi, poboljšanja koja će služiti kao nadogradnja za već postojeću kapitalnu znanstvenu opremu
            • usluge popravaka i servisiranja već postojeće kapitalne opreme
Nabavna vrijednost (bez PDV-a) navedene opreme tj. usluga mora biti veća od 30.000 kn.

2. Zahtjevi za financiranje sitne i srednje znanstvene opreme

Sitnom i srednjom znanstvenom opremom smatra se:

          • oprema čija nabavna vrijednost (bez PDV-a) ne prelazi iznos od 400.000 kn i koja je u potpunosti nova, tj. ne služi kao nadogradnja već postojećoj opremi, ne uključuje usluge servisiranja ili popravaka.

Voditelji projekata ispunjavaju pojedinačne zahtjeve tj. Znanstvena oprema OBRAZAC 1 i predaju ih ustanovama u kojima se projekt provodi. Svi voditelji ispunjavaju OBRAZAC 1 , bez obzira da li se radi o zahtjevu za nabavu sitne i srednje znanstvene opreme ili o zahtjevu za novčano podupiranje nadogradnje i popravka kapitalne znanstvene opreme.
Povjerenstvo za izradu prioritetne liste znanstvene ustanove objedinjuje sve zahtjeve (za sitnom i srednjom znanstvenom opremom kao i zahtjeve za podupiranje nadogradnje i popravka kapitalne znanstvene opreme) i u skladu s niže definiranim smjernicama Ministarstva, uvrštava ih u prioritetnu listu tj. Znanstvena oprema OBRAZAC 2 koju potvrđuje fakultetsko ili znanstveno vijeće.

Kriteriji:
1. Kvaliteta i značaj znanstvenih istraživanja koja se provodi pomoću znanstvene opreme
2. Potreba za nadogradnjom i popravkom znanstvene opreme u kontekstu razvoja cijele hrvatske znanosti i dostizanja vrhunskih rezultata
3. Broj i dosadašnji uspjeh znanstvenih projekata koji će koristiti dotičnu opremu (odnosi se na sve znanstvene projekte koji su odobreni kroz recenzentski postupak i financirani iz javnih sredstava npr: UKF-a, HIT-a, FP7, MZOŠ-a itd.)
4. Kvaliteta dosadašnjeg znanstvenog rada istraživača koji podnose ili podržavaju podnesene zahtjeve
5. Potencijalni budući učinci nabavljene opreme.
Ministarstvo će znanstvenim ustanovama, čija će se nabava znanstvene opreme financirati iz Državnog proračuna 2009. godine, ponuditi ugovore o novčanoj potpori najkasnije u roku 90 dana od završetka ovog poziva. Znanstvene ustanove su dužne poštivati rokove zadane u ugovoru te provoditi postupak javne nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ("Narodne novine" (110/07, 125/08) .

                                                  Rok za dostavu zahtjeva je  1. srpnja 2009.

Obrasci:
• Voditelji projekata ispunjavaju OBRAZAC 1
• 
Povjerenstvo za izradu prioritetne liste znanstvene ustanove ispunjava Znanstvena oprema OBRAZAC   2 dostupan u Sustavu za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca (http://eobrasci.mzos.hr/ ).

Upute za popunjavanje obrazaca:

• Prioritetne liste na svojoj sjednici donosi znanstveno ili fakultetsko vijeće. U prioritetne liste unose se samo zahtjevi ugovorenih znanstvenih projekata čiji su voditelji znanstveno aktivni. Aktivnost voditelja prosuđuje znanstveno ili fakultetsko vijeće prema vlastitim kriterijima prilagođenim području znanosti iz kojega je projekt.
•  Prioritetne liste koje nisu sastavljene na temelju kriterija koji su navedeni u natječaju i koje ne sadrže izračun bodova, te one koje su utemeljene na neznanstvenim kriterijima, Ministarstvo neće razmatrati.
• Neznanstveni (izostanak financiranja u prethodnim godinama, dosadašnja opremljenost, nastavne potrebe, i sl.) i svi drugi nemjerljivi kriteriji mogu biti uključeni u proces bodovanja, no njihov ukupan zbroj ne smije preći 20% bodova kod svakog pojedinog projekta.
• Svaka ustanova može poslati samo jednu prioritetnu listu. Ustanove koje dostave više prioritetnih lista ili ne utvrde prioritete, neće biti razmatrane. Ukoliko ustanova objedinjuje više raznorodnih područja, može bodovati zahtjeve u svakom području i sačiniti odvojene podliste, koje onda na način utvrđen na znanstvenom ili fakultetskom vijeću objedinjuje u jedinstvenu listu prioriteta.
• Za pristup obrascima prioritetnih lista potrebno se registrirati kroz Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca (http://eobrasci.mzos.hr/ ). Nakon registracije odabire se i ispunjava Znanstvena oprema OBRAZAC 2. Elektronička verzija zahtjeva zaprimljena je nakon što Sustav javi poruku "Uspješno ste poslali obrazac".
• Ovjereni i potpisani ispis prioritetne liste (Znanstvena oprema OBRAZAC 2) dostavlja se zajedno s pojedinačnim zahtjevima (Znanstvena oprema OBRAZAC 1), na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Donje Svetice 38, Zagreb.
• Zahtjevi koji nisu na prioritetnim listama popunjeni i zaprimljeni kroz Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca, kao i nepotpuni, nepotpisani i zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.

Za dodatne informacije posjetite i mrežnu stranicu Fakulteta (Znanost – Znanstvena oprema), gdje su Vam dostupna i mjerila Povjerenstva za znanstvenoistraživački rad za ocjenu zahtjeva za sitnu i srednju znanstvenu opremu. Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na:
Ured za znanost – Ivana Dazgić, ivanadazgic@mef.hr ili tel. 4590 242
Prodekan za znanost –
mjudas@hiim.hr ili tel. 4596-801.

S poštovanjem,


Prodekan za znanost:
Prof. dr. sc. Miloš Judaš, v.r.


 
2009-06-16
Na vrh
 Rezultati natječaja za znanstvenu opremu-2008
 

Rezultati Poziva za dostavu zahtjeva za novčano podupiranje nabave znanstvene opreme u 2008. godini


Povjerenstvo za znanstvenu opremu koje je imenovano Odlukom državnog tajnika, prof. dr. sc.Dražena Vikić-Topića, 10. travnja 2008. godine, završilo je sa svojim radom i donijelo je Prijedlog za financiranje kapitalne te sitne i srednje opreme. Prijedlog je u cijelosti prihvaćen.Zapisnik o radu Povjerenstva za znanstvenu opremu za 2008. godinu (.pdf, 97 KB)

Prijedlog za financiranje sitne i srednje opreme (.pdf, 123 KB)

Prijedlog za financiranje kapitalne opreme (.pdf,


 
2008-07-03
Na vrh
 Natječaj za nabavu opreme 2008
 

 

Prof. dr. sc. Miloš Judaš
Prodekan za znanost
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 3, 10000 Zagreb

Svim voditeljima projekata

Zagreb, 20. ožujka 2008.

Predmet: Poziv za dostavu zahtjeva za novčano podupiranje nabave sitne i srednje te kapitalne znanstvene opreme u 2008. godini

Poštovani voditelji projekata,

na mrežnim stranicama MZOŠ-a objavljen je poziv za dostavu zahtjeva za novčano podupiranje nabave sitne i srednje znanstvene opreme te kapitalne znanstvene opreme u 2008. godini. Krajnji rok za dostavu zahtjeva, temeljem liste prioriteta koju donosi Fakultetsko vijeće, jest 18. travnja 2008.
Sitnom i srednjom opremom smatra se oprema nabavne vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), a kapitalnom opremom smatra se oprema nabavne vrijednosti (cijena bez PDV-a) više od 200.000,00 kn.
Voditelji projekata ispunjavaju pojedinačne zahtjeve na propisanim obrascima dostupnim na web stranici Ministarstva
www.mzos.hr (Obrazac za nabavu sitne i srednje znanstvene opreme u 2008. godine te Obrazac za nabavu kapitalne znanstvene opreme u 2008. godini). Stoga Vas molimo da pažljivo proučite i popunite spomenute obrasce i potrebnu prateću dokumentaciju, te pravilno i potpuno popunjene obrasce dostavite u urudžbeni zapisnik Medicinskog fakulteta s naznakom «za Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad»
najkasnije do:

Petak, 04. travnja 2008., u 14.00 sati.

Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad će održati sastanak u utorak, 08. travnja 2008. te do petka, 11. travnja 2008. na Intranetu Fakulteta objaviti prijedlog prioritetnih listi za Fakultetsko vijeće, a Fakultetsko vijeće donijet će konačne liste prioriteta na svojoj sjednici u utorak, 15. travnja 2008. godine.

Skrećemo Vam pozornost na sljedeće:

  1. Prema objavljenim pravilima Ministarstva, SVI zahtjevi (s prilozima) dostavljaju se Ministarstvu isključivo na temelju ovjerenog i potpisanog ispisa prioritetne liste koju je donijelo Fakultetsko vijeće. Fakultet može dati suglasnost za nabavu kapitalne ili sitne i srednje opreme jedino za zahtjeve dostavljene Fakultetskom vijeću preko Povjerenstva za znanstvenoistraživački rad, a Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve koji nisu na prioritetnim listama popunjeni i zaprimljeni kroz Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca.
  2. Zahtjeve mogu podnositi samo voditelji projekata koji su trenutno ugovoreni i financirani od strane MZOŠ-a.
  3. Pri nabavi kapitalne opreme, svaki projekt može sudjelovati (kao podnositelj ili kao podrška) samo u jednom zahtjevu. Za pristup obrascima prioritetnih lista potrebno se registrirati kroz Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca (http://eobrasci.mzos.hr), a nakon registracije odabire se i ispunjava obrazac PL-KAZO.
  4. Pri nabavi sitne i srednje znanstvene opreme, jedan projekt može podnijeti više zahtjeva na prioritetnoj listi, no ukupna vrijednost tih zahtjeva ne može biti više od 200.000 kn (bez PDV-a). Ako jedan projekt traži više manjih instrumenata čija ukupna vrijednost prelazi 200.000 kn, navedeni zahtjev potrebno je predati putem natječaja za kapitalnu opremu. Potrebno je ispuniti obrazac PL-SSZO i dostaviti prateću dokumentaciju (osobito ponude nekoliko različitih dobavljača, uz obrazloženje izbora najpovoljnije).
  5. Osobna računala ne smatraju se znanstveno-istraživačkom opremom po ovom pozivu.
  6. Pri popunjavanju obrazaca svakako pravilno popunite rubrike koje se tiču sufinanciranja – za opremu koja je isključivo istraživačka, očekuje se sufinanciranje od najmanje 10%, a oprema koja će se koristiti i u druge namjene (dijagnostička oprema, oprema za tržišnu djelatnost) mora biti sufinancirana s najmanje 30%.
  7. Pri upisivanju 5 relevantnih radova ne starijih od 5 godina OBVEZNO upišite i impact factor časopisa te broj citata u SCI, jer su to vitalni podaci za bodovanje zahtjeva i utvrđivanje prioriteta.

Za dodatne informacije posjetite i mrežnu stranicu Fakulteta (Znanost – Znanstvena oprema), gdje su Vam dostupna i mjerila Povjerenstva za znanstvenoistraživački rad za ocjenu zahtjeva za sitnu i srednju znanstvenu opremu.

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na:

Ured za znanost – Ivana Dazgić, ivana.dazgic@mef.hr ili tel. 4590 242
Prodekan za znanost –
mjudas@hiim.hr ili tel. 4596-801.

S poštovanjem,


Prodekan za znanost:

Prof. dr. sc. Miloš Judaš, v.r.

 


 
2008-03-21
Na vrh
11111111111