Naslovnica >Znanost >Odbor za disertacije >Javne rasprave  
Javne rasprave
 Javna rasprava- 26.10.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/33-2015.          
Zagreb,  06. 10. 2015.  

P  O  Z  I  V
 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

P O N E D J E L J A K, 26. listopada 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnica: Tajana Borlinić, dr. med., naslov prijedloga: „Čimbenici rizika za razvoj zloćudnih tumora kože nakon transplantacije bubrega“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Romana Čeović
           2. prof. dr. sc. Petar Kes
           3. prof. dr. sc. Mihael Skerlev
MENTOR: doc. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos
KOMENTOR: prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić

2. Pristupnica: Aldenita Matić, dr. med., naslov prijedloga: „:Procjena učinka psihoterapijskog programa na liječenje bolesnika s reumatoidnim artritisom“ 
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Marijana Braš
           2. prof. dr. sc. Rudolf Gregurek
           3. prof. dr. sc. Branimir Anić
MENTOR: prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles
KOMENTOR: doc. dr. sc. Lana Mužinić

3.  Pristupnik: Marijan Frković, dr. med., naslov prijedloga: „Aktivnost eritrocitne glutation S-transferaze u djece oboljele od Henoch-Schönleinove purpure“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Ivan Malčić
           2. prof. dr. sc. Branimir Anić
           3. doc. dr. sc. Alenka Gagro
MENTOR: doc. dr. sc. Marija Jelušić Dražić

4. Pristupnica: Nevenka Piskač Živković, dr. med., naslov prijedloga: „Dijagnostička vrijednost ultrazvučnog pregleda prsnog koša u razlikovanju pleuralnih izljeva maligne i nemaligne etiologije“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Ivica Mažuranić
           2. doc. dr. sc. Gordana Ivanac
           3. doc. dr. sc. Marko Jakopović
MENTOR: prof. dr. sc. Neven Tudorić

5. Pristupnica: Katarina Bojanić, dr. med., naslov prijedloga: „Kongenitalna dijafragmalna hernija: utjecaj prognostičkih čimbenika ranog ishoda na dugoročne pokazatelje zdravlja i kvalitetu života“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Tomislav Luetić
           2. prof. dr. sc. Emilja Juretić
           3. prof. dr. sc. Gorka Vuletić
MENTOR: doc. dr. sc. Ruža Grizelj

 

Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.


 
2015-10-23
Na vrh
 Javna rasprava- 18.09.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/30-2015.          
Zagreb,  27. 08. 2015.  

P  O  Z  I  V
 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

P E T A K, 18. rujna 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnica: Mirsala Solak, dr.med., naslov prijedloga: „Prediktori biološkog ponašanja tumora hipofize“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak
           2. prof. dr. sc. Kamelija Žarković
           3. prof. dr. sc. Darko Kaštelan
MENTOR: doc. dr. sc. Tina Dušek

2. Pristupnica: Iva Pem Novosel, dr.med., naslov prijedloga: „Procjena rizika za infekciju virusom Zapadnog Nila u Republici Hrvatskoj“ 
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Jasmina Vraneš
           2. doc. dr. sc. Branko Kolarić
           3. dr.sc. Bernard Kaić, znanstveni suradnik
MENTOR: dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek
KOMENTOR: izv. prof. dr. sc. Ljubo Barbić

3. Pristupnica: Ana Tripalo Batoš, dr.med., naslov prijedloga: „Uloga magnetske rezonancije vratne kralježnice u ranom otkrivanju patoloških promjena vratne kralježnice u bolesnika s juvenilnim idiopatskim artritisom“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Gordana Ivanac
           2. doc. dr. sc. Marija Jelušić Dražić
           3. prof. dr. sc. Branimir Anić
MENTOR: prof. dr. sc. Kristina Potočki
KOMENTOR: doc. dr. sc. Alenka Gagro

4. Pristupnik: Slobodan Galić, dr.med., naslov prijedloga: „Napredni hemodinamski nadzor i rani biljezi u procjeni akutne lezije bubrega u djece nakon kardiokirurškog liječenja“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Darko Anić
2. prof. dr. sc. Mladen Perić
3. prof. dr. sc. Danica Batinić
MENTOR: prof. dr. sc. Danko Milošević
KOMENTOR: prof. dr. sc. Boris Filipović Grčić

5. Pristupnica: Karolina Kalanj, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj AR DRG metode plaćanja zdravstvenih usluga na efikasnost bolničkog sustava u R Hrvatskoj“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. dr. sc. Ranko Stevanović, viši znanstveni suradnik
2. prof. dr. sc. Miroslav Mastilica
3. doc. dr. sc. Ognjen Brborović
MENTOR: prof. dr. sc. Stjepan Orešković

 

Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-08-27
Na vrh
 Javna rasprava- 17.09.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/29-2015.          
Zagreb,  27. 08. 2015.  

P  O  Z  I  V
 

Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

Č E T V R T A K, 17. rujna 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnica: Mihaela Gunjača, dr.med., naslov prijedloga: „Parvovirus B12 infekcija u bolesnika s transplantiranim bubregom“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Josip Begovac
           2. prof. dr. sc. Petar Kes
           3. prof. dr. sc. Mladen Knotek
MENTOR: prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić

2. Pristupnica: Emina Ejubović, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj preovulacijskog progesterona na ishod postupka in vitro fertilizacije (IVF)“     
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Dinka Pavičić-Baldani
           2. prof. dr. sc. Velimir Šimunić
           3. prof. dr. sc. Krunoslav Kuna
MENTOR: prof. dr. sc. Miro Kasum

3. Pristupnica: Vlatka Tomić, dr.med., naslov prijedloga: „Progesteronska potpora žutom tijelu u stimuliranim ciklusima izvantjelesne oplodnje“   
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Velimir Šimunić
           2. prof. dr. sc. Dinka Pavičić-Baldani
           3. prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn
MENTOR: prof. dr. sc. Miro Kasum

4. Pristupnica: Marina Mioč, dr.med. , naslov prijedloga: „Utjecaj sindroma opstruktivne apneje u spavanju na makrostrukturu i mikrostrukturu spavanja i kardiovaskularnu autonomnu živčanu funkciju“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Marko Jakopović
           2. dr.sc. Danilo Hodoba, znanstveni suradnik
           3. doc. dr. sc. Davor Puljević
MENTOR: doc. dr. sc. Mario Habek
KOMENTOR: dr.sc. Barbara Barun, znanstvena suradnica

5. Pristupnica: Sania Vidas, dr.med., naslov prijedloga: „Mjerenje neinvazivnog testa pucanja suznog filma (Non-invasive tear break-up time NIBUT) ručnim instrumentom za procjenu debljine lipidnog sloja suznog filma“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Rajko Kordić
           2. dr. sc. Igor Petriček, znanstveni suradnik
           3. prof. dr. sc. Zdravko Mandić
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Jukić

 


Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-08-26
Na vrh
 Javna rasprava-15.09.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/28-2015.          
Zagreb,  26. 08. 2015.  

P  O  Z  I  V
 

Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

S R I J E D U, 16. rujna 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnik: Andro Gliha, dr.med., naslov prijedloga: „Oksidativni stres u djece s Crohnovom bolesti“
STRUČNO POVJERENSTVO:     
           1. prof. dr. sc. Sanja Kolaček
           2. prof. dr. sc. Tomislav Luetić
           3. prof. dr. sc. Predrag Sikirić
MENTOR: doc.dr.sc. Stjepan Višnjić
KOMENTOR: izv. prof. dr. Tihomir Balog, znanstveni savjetnik

2. Pristupnik: Fedor Amić, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na otvaranje postojećih kolaterala nakon podvezivanja prednje pankreatikoduodenalne vene“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Ljiljana Banfić
           2. prof. dr. sc. Mladen Petrunić
           3. prof. dr. sc. Leonardo Patrlj
MENTOR: prof. dr. sc. Ante Tvrdeić
KOMENTOR: doc. dr. sc. Mario Zovak

3. Pristupnik: Branko Fila, dr.med., naslov prijedloga: „Intraoperativna dilatacija vene kao predskazatelj uspjeha krvožilnog pristupa za dijalizu“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Ivo Lovričević
           2. prof. dr. sc. Mladen Petrunić
           3. prof. dr. sc. Davor Ivanković
MENTOR: prof. dr. sc. Zdenko Sonicki

4. Pristupnica: Tamara Bates Anić, dr.med., naslov prijedloga: „Nepravilnosti autorstva znanstvenih radova u biomedicini“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Srećko Gajović
           2. prof. dr. sc. Zdenko Sonicki
           3. akademik Davor Miličić
MENTOR: prof. dr. sc. Vedran Katavić

5. Pristupnica: Ardita Baraku, dr.med., naslov prijedloga: „Health inspections as a tool to improve quality of health services provided by public health institutions of primary care in Kosovo“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak
           2. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, znanstveni suradnik
           3. prof. dr. sc. Zdenko Sonicki
MENTOR: prof. dr. sc. Gordana Pavleković
KOMENTOR: prof. dr. sc. Merita Berisha

 


Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-08-25
Na vrh
 Javna rasprava-15.09.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/27-2015.          
Zagreb,  25. 08. 2015.  

P  O  Z  I  V
 

Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u


U T O R A K, 15. rujna 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnica: Dinah Vodanović, mag. logoped, naslov prijedloga: „Slušno procesiranje kod djece s perinatalnim peri-intraventrikularnim krvarenjem prvog i drugog stupnja“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Smiljana Štajner Katušić
           2. prof. dr. sc. Draženka Blaži
           3. prof. dr. sc. Nina Barišić
           4. prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
           5. doc. dr. sc. Milan Radoš
MENTOR: akademik Ivica Kostović
KOMENTOR: prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak

2. Pristupnica: Nataša Nenadić Baranašić, dr.med., naslov prijedloga: „Struktura i organizacija spavanja te procjena poremećaja disanja u spavanju u djece s epileptičkim encefalopatijama pomoću cjelonoćne video-polisomnografije“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. dr. sc. Vlasta Đuranović, v. zn. suradnica
           2. prof. dr. sc. Sanja Hajnšek
           3. prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak
MENTOR: prof. dr. sc. Nina Barišić
KOMENTOR: dr. sc. Romana Gjergja Juraški, znanstvena suradnica

3. Pristupnik: Mihovil Mladinov, dr.med., naslov prijedloga: „Raspodjela i izraženost dopaminskih receptora D2 u prefrontalnoj moždanoj kori čovjeka i miša“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić
           2. prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
           3. prof. dr. sc. Fran Borovečki
MENTOR: prof. dr. sc. Goran Šimić
KOMENTOR: prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević

4. Pristupnica: Irena Kovačić, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj statina na kognitivni status u bolesnika s blagim kognitivnim poremećajem“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Nataša Klepac
           2. akademik Željko Reiner
           3. prof. dr. sc. Vlado Jukić
MENTOR: prof. dr. sc. Goran Šimić
KOMENTOR: dr.sc. Silvio Bašić, znanstveni suradnik

5. Pristupnica: Zrinka Rendić-Miočević, dr.med., naslov prijedloga: „Uloga tumorske hipoksije u bolesnica s karcinomom endometrija“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Damir Babić
           2. dr.sc. Držislav Kalafatić, znanstveni suradnik
           3. prof. dr. sc. Ana Frobe
MENTOR: prof. dr. sc. Lidija Beketić Orešković

 

Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-08-24
Na vrh
 Javna rasprava- 13.07.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/23-2015.          
Zagreb,  24. 06. 2015.  

P  O  Z  I  V
 
Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

p o n e d j e l j a k, 13. srpnja 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnica: Ivana Bakija, dr.med., naslov prijedloga: „Kvaliteta suznog filma kod kroničnih shizofrenih bolesnika na kontinuiranoj terapiji antipsihoticima“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Dražen Begić
           2. doc. dr. sc. Marina Šagud
           3. doc. dr. sc. Nenad Vukojević
MENTOR: doc. dr. sc. Igor Filipčić
KOMENTOR: doc. dr. sc. Snježana Kaštelan

2. Pristupnik: Ozren Vinter, dr.med., naslov prijedloga: „Razina cirkulirajućeg Neuregulina-1ß kao predskazatelj patološke ventrikulske remodelacije u bolesnika s akutnim infarktnom miokarda sa ST elevacijom“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Diana Delić Brkljačić
           2. doc. dr. sc. Mislav Vrsalović
           3. doc. dr. sc. Edvard Galić
MENTOR: dr.sc. Matias Trbušić, znanstveni suradnik

3. Pristupnik: Marijan Pašalić, dr.med., naslov prijedloga: „Patogenetski mehanizmi i predskazatelji reverzibilnosti povišene plućne vaskularne rezistencije i plućne hipertenzije u bolesnika s kroničnim sistoličkim zatajivanjem srca“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Diana Delić Brkljačić
           2. doc. dr. sc. Mislav Vrsalović
           3. prof. dr. sc. Anton Šmalcelj
MENTOR: akademik Davor Miličić

4. Pristupnica: Iva Žagar, dr.med., naslov prijedloga: „Predikcija radiografske progresije i niske mineralne gustoće kosti u bolesnika s ankilozirajućim spondilitisom“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Branimir Anić
           2. prof. dr. sc. Kristina Potočki
           3. doc. dr. sc. Porin Perić
MENTOR: dr.sc. Nadica Laktašić Žerjavić, znanstvena suradnica

5. Pristupnica: Maja Crnogorac, dr.med., naslov prijedloga: „Tvrdoća benignih i malignih promjena dojke mjerena shear-wave elastografijom“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Gordana Ivanac
           2. prof. dr. sc. Zoran Brnić
           3. doc. dr. sc. Vinko Vidjak
MENTOR: prof. dr. sc. Boris Brkljačić

6. Pristupnik: Šime Zekan, dr.med., naslov prijedloga: „Čimbenici povezani s promjenama antiretrovirusnih lijekova u bolesnika koji su započeli liječenje u Hrvatskoj u razdoblju 1998 do 2013“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Adriana Vince
           2. prof. dr. sc. Miroslav Lisić
           3. prof. dr. sc. Zdenko Sonicki
MENTOR: prof. dr. sc. Josip Begovac

 

Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-06-19
Na vrh
 Javna rasprava- 29.06.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/22-2015.          
Zagreb,  11. 06. 2015.  

P  O  Z  I  V
 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

p o n e d j e l j a k, 29. lipnja 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnica: Dora Polšek, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj kronične intermitentne hipoksije na razvoj i značajke upalnog odgovora mozga“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević
           2. doc. dr. sc. Dinko Mitrečić
           3. doc. dr. sc. Milan Radoš
MENTOR: prof. dr. sc. Srećko Gajović
KOMENTOR: dr.sc. Ivana Rosenzweig, viša znanstvena suradnica

2. Pristupnica: Tamara Bates Anić, dr.med., naslov prijedloga: „Nepravilnosti autorstva znanstvenih radova u biomedicini“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Srećko Gajović
           2. prof. dr. sc. Zdenko Sonicki
           3. akademik Davor Miličić
MENTOR: prof. dr. sc. Vedran Katavić

3. Pristupnica: Branka Bartolić Spajić, prof. psih., naslov prijedloga: „Strukturni korelati izvršnih funkcija kod djece s perinatalnim oštećenjem mozga“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. akademik Ivica Kostović
           2. dr.sc. Snježana Gverić-Ahmetašević, znanstvena suradnica
           3. prof. dr. sc. Marko Radoš
           4. dr.sc. Lovorka Brajković, znanstvena savjetnica
           5. prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak
MENTOR: prof. dr. sc. Neven Henigsberg

4. Pristupnica: Ana Šečić, mag.rehab.educ., naslov prijedloga: „Učinak biofeedback treninga na glavobolju tenzijskog tipa“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Darija Mahović Lakušić
           2. prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš
           3. prof. dr. sc. Zdravko Lacković
           4. prof. dr. sc. Vlasta Rudan
           5. prof. dr. sc. Vesna Šerić
MENTOR: doc. dr. sc. Vanja Bašić Kes
KOMENTOR: prof. dr. sc. Goran Šimić

5. Pristupnica: dr. sc. Tatjana Trošt Bobić, naslov prijedloga: „Ipsilateralni i kontralateralni učinci kineziterapije na živčano-mišićnu funkciju osoba nakon moždanog udara“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Zdravka Poljaković
           2. doc. dr. sc. Ida Kovač, znanstvena suradnica
           3. prof. dr. sc. Zdenko Kovač
           4. doc. dr. sc. Branko Malojčić
           5. prof. dr. sc. Vladimir Medved
MENTOR: doc. dr. sc. Iris Zavoreo
KOMENTOR: prof. dr. sc. Goran Šimić


            
Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-06-15
Na vrh
 Public discussion- 01.06.2015.
 

Case no.: 10106-10/19-2015.           
Zagreb, 13. May 2015.

I N V I T A T I O N

You are hereby invited to attend the Public discussion of the thesis proposal which will be held on 

M o n d a y, 1st June, 2013. at 13:30
at the CROATIAN INSTITUTE FOR BRAIN RESEARCH
of the University of Zagreb School of Medicine, Šalata 12, ground floor
 
Please note that attendance is mandatory.


1. Candidate: Ardian Bicaku, MD, title of the thesis proposal: „Imaging features and clinical presentation of breast cancer patients in Kosovo - Analysis of patients at University Clinical Center of Kosovo – Pristina“
EVALUATION COMMITEE:
           1. Prof. Zoran Brnić, MD, PhD
           2. Assist. Prof. Gordana Ivanac, MD, PhD
           3. Prof. Rado Žic, MD, PhD
MENTOR: Prof. Boris Brkljačić, MD, PhD

2. Candidate: Arita Haxhiu, MD, title of the thesis proposal: „Prospective evaluation of metabolic features and Hypothalamic-Pituitary-Adrenal function in patients with Subclinical Cushing's syndrome: randomized study“    
EVALUATION COMMITEE:
           1. Prof. Lea Smirčić Duvnjak, MD, PhD
           2. Assist. Prof. Zlatko Giljević, MD PhD
           3. Assist. Prof. Tina Dušek, MD, PhD
MENTOR: Prof. Darko Kaštelan, MD, PhD

3. Candidate: Arta Haxhiu, MD, title of the thesis proposal: „Effectiveness of long term dopamine agonists therapy in patients with prolactinoma“
EVALUATION COMMITEE:
           1. Academician Željko Reiner
           2. Prof. Lea Smirčić Duvnjak, MD, PhD
           3. Prof. Darko Kaštelan, MD, PhD
MENTOR: Assist. Prof. Tina Dušek, MD, PhD

4. Candidate: Fatos Muhaxhiri, MD, title of the thesis proposal: „The comparison between GnHR agonist versus hCG as ovulation triggers in the natural modified IVF cycles“    
EVALUATION COMMITEE:
           1. Prof. Krunoslav Kuna, MD, PhD
           2. Prof. Branko Radaković, MD, PhD
           3. Prof. Marina Šprem Goldštajn, MD, PhD
MENTOR: Prof. Dinka Pavičić-Baldani, MD, PhD
CO-MENTOR: Assist. Prof. Zeqir Dervishi, MD, PhD

5. Candidate: Enis Gllareva, DMD, title of the thesis proposal: „Prognostic significance of the preoperative hemoglobin level on tumor recurrence, later metastases occurrence and survival rate in the patients with early stage of the oral squamous cell carcinoma“
EVALUATION COMMITEE:
           1. Prof. Mirko Ivkić, MD, PhD
           2. Prof. Mihajlo Mišo Virag, MD, PhD
           3. Leo Pažanin, research associate, MD, PhD
MENTOR: Assist. Prof. Ivica Lukšić, MD, PhD
CO-MENTOR: Assist. Sami Salihu, MD, PhD


President of the Committee for PhD
Theses and Scientific Degrees:

Prof. Bojan Jelaković, MD, PhD


 
2015-05-14
Na vrh
 Javna rasprava- 25.05.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/18-2015.          
Zagreb,  07. 05. 2015.  

P  O  Z  I  V
 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

p o n e d j e l j a k, 25. svibnja 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnica: Nataša Višković Filipčić, dr. med., naslov prijedloga: „Procjena rizičnih faktora za razvoj neželjenih kardiovaskularnih događaja u bolesnika s transplantacijom jetre“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Anton Šmalcelj
           2. prof. dr. sc. Rajko Ostojić
           3. prof. dr. sc. Mladen Perić
MENTOR: doc. dr. sc. Tajana Filipec Kanižaj

2. Pristupnica: Antonija Vukšić, dr. med., naslov prijedloga: „Učinci antilipidnih lijekova na kolinesterazu i parametre oksidativnog stresa u biološkom materijalu normolipemičnih i hiperlipemičnih štakora“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Marijan Klarica
           2. prof. dr. sc. Fran Borovečki
           3. prof. dr. sc. Jadranka Sertić
MENTOR: prof. dr. sc. Jasna Lovrić

3. Pristupnik: Andrija Lončar, dr. med., naslov prijedloga: „Rane promjene u mozgu izazvane središnjom primjenom streptozotocina u eksperimentalnom modelu sporadične Alzheimerove bolesti“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Goran Šimić
           2. prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević
           3. prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj-Bognar
MENTOR: prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić

4. Pristupnica: Maja Sremac, dr. med., naslov prijedloga: „Izraženost komponenti Wnt-signalnog puta u difuznom karcinomu želuca“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Neven Ljubičić
           2. doc. dr. sc. Ljiljana Hlupić
           3. prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus
MENTOR: prof. dr. sc. Nadan Rustemović
KOMENTOR: doc. dr. sc. Tamara Nikuševa Martić

5. Pristupnica: Ema Prenc, dipl. ing. biol., naslov prijedloga: „N-glikozilacija imunoglobulina G u kroničnoj bolesti presatka protiv primatelja nakon presadbe alogeničnih matičnih krvotvornih stanica“ 
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Radovan Vrhovac
           2. prof. dr. sc. Renata Zadro
           3. prof. dr. sc. Vlatko Pejša
           4. prof. dr. sc. Gordan Lauc
           5. prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus
MENTOR: doc. dr. sc. Dražen Pulanić
KOMENTOR: prof. dr. sc. Živko Pavletić

6. Pristupnik: Natko Gereš, dr. med., naslov prijedloga: „Research on influences of attitudes of male adolescents aged 15 to 19 toward masculinity on risk from accidents and injuries“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Nataša Antoljak
           2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić
           3. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, znanstvena suradnica
MENTOR: prof. dr. sc. Aida Mujkić
KOMENTOR: prof. dr. sc. Pamela Loretto Orpinas

 Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-05-08
Na vrh
 Javna rasprava- 04.05.2015.
 

   
 Sveučilište u Zagrebu 
 MEDICINSKI FAKULTET 
  ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/15-2015.          
Zagreb,  20. 04. 2015.  

P  O  Z  I  V
 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

p o n e d j e l j a k, 04. svibnja 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnik: Ivan Kruljac, dr.med., naslov prijedloga: „Karakteristike dijabetičke ketoze i ketoacidize u ispitanika bijele rase s tipom 2 šećerne bolesti“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Ivana Pavlić-Renar
           2. prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak
           3. doc. dr. sc. Dario Rahelić
MENTOR: prof. dr. sc. Milan Vrkljan

2. Pristupnik: Boris Karanović, dr.med., naslov prijedloga: „Povezanost polimorfizama ACE gena s težinom kliničke slike bolesnika sa sistemskom sklerozom“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Jasenka Markeljević
           2. prof. dr. sc. Nada Čikeš
           3. prof. dr. sc. Asja Stipić Marković
MENTOR: prof. dr. sc. Branimir Anić

3. Pristupnica: Maša Davidović, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj genetičkih i okolišnih čimbenika na razvoj prirođenih srčanih grješaka“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Davor Begović
           2. prof. dr. sc. Darko Anić
           3. dr.sc. Silvije Vuletić, professor emeritus
MENTOR: prof. dr. sc. Ingeborg Barišić
KOMENTOR: prof. dr. sc. Ivan Malčić

4. Pristupnica: Zinka Matković, dr.med., naslov prijedloga: „Evaluation of nutritional status and physical performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease“   
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Asja Stipić Marković
           2. prof. dr. sc. Željko Krznarić
           3. doc. dr. sc. Marko Jakopović
MENTOR: prof. dr. sc. Neven Tudorić
KOMENTOR: dr.sc. Marc Miravitlles

5. Pristupnik: Luka Crnošija, dr.med., naslov prijedloga: „Modificirani zbroj evociranih potencijala u praćenju progresije bolesti u klinički izoliranom sindromu“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Maja Relja
2. prof. dr. sc. Vesna Brinar
3. prof. dr. sc. Branimir Cerovski
MENTOR: doc. dr. sc. Mario Habek

            
Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-04-22
Na vrh
 Javna rasprava- 27.04.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/13-2015.          
Zagreb,  09. 04. 2015.  

P  O  Z  I  V
 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

p o n e d j e l j a k, 27. travnja 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnica: Mirna Natalija Aničić, dr.med., naslov prijedloga: „Jetrene komplikacije dijabetesa melitusa tip 1“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Rajko Ostojić
2. prof. dr. sc. Sanja Kolaček
3. dr.sc. Miroslav Dumić, professor emeritus
MENTOR: prof. dr. sc. Jurica Vuković

2. Pristupnica: Andrea Ražić Pavičić, dr.med., naslov prijedloga: „Povezanost psiholoških faktora s ishodom izvantjelesne oplodnje - in vitro fertilizacije (IVF-a) u primarno neplodnih žena“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Miro Jakovljević
2. prof. dr. sc. Vlasta Rudan
3. prof. dr. sc. Miro Kasum
MENTOR: prof. dr. sc. Rudolf Gregurek

3. Pristupnica: Marina Mioč, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj sindroma opstruktivne apneje u spavanju na makrostrukturu i mikrostrukturu spavanja i kardiovaskularnu autonomnu živčanu funkciju“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. doc. dr. sc. Marko Jakopović
2. dr.sc. Danilo Hodoba, znanstveni suradnik
3. doc. dr. sc. Davor Puljević
MENTOR: doc. dr. sc. Mario Habek
KOMENTOR: dr.sc. Barbara Barun, znanstvena suradnica

4. Pristupnica: Irena Rojnić Palavra, dr.med., naslov prijedloga: „Suicidalnost i agresivnost ovisnika o alkoholu i ovisnika o opijatima s obzirom na komorbidnu ovisnost o internetu“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Zoran Zoričić
2. doc. dr. sc. Darko Marčinko
3. prof. dr. sc. Neven Henigsberg
MENTOR: prof. dr. sc. Vlado Jukić
KOMENTOR: dr. sc. Ante Bagarić, znanstveni suradnik

5. Pristupnik: Goran Jurcan, dr.med., naslov prijedloga: „Učinkovitost kratke grupne dinamske psihoterapije na smanjenje osjećaja beznadnosti kod depresivnih i anksioznih bolesnika, randomizirana kontrolirana studija“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić
2. prof. dr. sc. Rudolf Gregurek
3. doc. dr. sc. Darko Marčinko
MENTOR: prof. dr. sc. Vlado Jukić
 

            


Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-04-08
Na vrh
 Javna rasprava- 30.03.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/10-2015.          
Zagreb,  13. 03. 2015.  

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga doktorskih radova koja će se održati u


p o n e d j e l j a k, 30. ožujka 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

 

1. Pristupnik: Nikola Pavlović, dr.med., naslov prijedloga: „Comparison of Irrigated Multi-Electrode Radiofrequency Ablation and point-by-point ablation for Pulmonary Vein Isolation in Patients with Persistent Atrial Fibrillation“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Anton Šmalcelj
           2. doc. dr. sc. Mislav Vrsalović
           3. dr.sc. Šime Manola, znanstveni suradnik
MENTOR: doc. dr. sc. Diana Delić Brkljačić
KOMENTOR: prof. dr. sc. Christian Sticherling

2. Pristupnik: Zoran Miovski, dr.med., naslov prijedloga: „Povezanost polimorfizama estrogenskog receptora alfa i interleukina 6 s endotelnom funkcijom u asimptomatskih potomaka bolesnika s ranom koronarnom bolesti i akutnim koronarnim sindromom“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Diana Delić Brkljačić
           2. prof. dr. sc. Jadranka Sertić
           3. prof. dr. sc. Drago Batinić
MENTOR: doc. dr. sc. Ljiljana Banfić

3. Pristupnik: Dario Gulin, dr.med. , naslov prijedloga: „Primjena balona s otpuštanjem lijeka u bolesnika s bifurkacijskim lezijama koronarnih arterija“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Zdravko Babić
           2. prof. dr. sc. Maja Strozzi
           3. prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić
MENTOR: dr.sc. Jozica Šikić, znanstvena suradnica
KOMENTOR: prof. dr. sc. Roman Urek

4. Pristupnik: Maro Dragičević, dr.med. , naslov prijedloga: „Uloga markera endotelne disfunkcije: asimetričnog dimetil arginina i dušičnog oksida u procjeni kardiovaskularnog rizika nakon transplantacije jetre“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Anton Šmalcelj
           2. prof. dr. sc. Jadranka Sertić
           3. prof. dr. sc. Vesna Čolić-Cvrlje
MENTOR: doc. dr. sc. Anna Mrzljak
KOMENTOR: dr.sc. Marijana Vučić Lovrenčić, znanstvena savjetnica

5. Pristupnica: Marina Barić, dr.med., naslov prijedloga: „Uloga IL-17 u ranom invazivnom raku dojke: korak prema spoznaji“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Stjepko Pleština
           2. prof. dr. sc. Drago Batinić
           3. prof. dr. sc. Jasminka Jakić-Razumović
MENTOR: prof. dr. sc. Damir Vrbanec
KOMENTOR: dr.sc. Ana Kulić, znanstvena suradnica

            
Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-03-12
Na vrh
 Javna rasprava- 02.03.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/08-2015.          
Zagreb,  16. 02. 2015.  

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga doktorskih radova koja će se održati u


p o n e d j e l j a k, 2. ožujka 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

 

1. Pristupnica: Valentina Galkowski, dr.med., naslov prijedloga: „Morfometrijska analiza učinka perinatalne ishemijsko-hipoksijske encefalopatije na talamus i korteks kod čovjeka na magnetskoj rezonanciji“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. akademik Ivica Kostović
           2. prof. dr. sc. Boris Brkljačić
           3. prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak
MENTOR: doc. dr. sc. Milan Radoš

2. Pristupnica: Marina Raguž, dr.med. , naslov prijedloga: „Morfometrijska i traktografska analiza učinka perinatalne ishemijsko-hipoksijske encefalopatije na projekcijske putove debla kod čovjeka na magnetnoj rezonanciji“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. akademik Ivica Kostović
           2. prof. dr. sc. Boris Brkljačić
           3. prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak
MENTOR: doc. dr. sc. Milan Radoš

3. Pristupnik: Niko Radović, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj radioterapije na vrijednost očiglednog koeficijenta difuzije zdravog tkiva i lezija dojke pri oslikavanju magnetskom rezonancijom“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, 1.član
           2. prof. dr. sc. Zoran Brnić, 2.član
           3. doc. dr. sc. Vinko Vidjak, 3.član
MENTOR: doc. dr. sc. Gordana Ivanac

4. Pristupnica: Andreja Bujan Kovač, dr.med., naslov prijedloga: „Značaj postprocesiranja slike magnetske rezonancije (MR) mozga u preoperativnoj dijagnostici malformacija kortikalnog razvoja i hipokampalne skleroze kao najčešće etilogije farmakorezistencije u bolesnika s epilepsijom“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Darko Chudy
           2. prof. dr. sc. Marko Radoš
           3. prof. dr. sc. Zlatko Trkanjec
MENTOR: prof. dr. sc. Sanja Hajnšek

5. Pristupnik:  Marijo Vodanović, dr.med., naslov prijedloga: „Učestalost pojavnosti i čimbenici rizika za urolitijazu u bolesnika s hemofilijom“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Igor Aurer
           2. prof. dr. sc. Ivan Krhen
           3. prof. dr. sc. Željko Kaštelan
MENTOR: prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek

            
Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-02-16
Na vrh
 Javna rasprava- 23.02.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/08-2015.          
Zagreb,  05. 02. 2015.  

P  O  Z  I  V
 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

p o n e d j e l j a k, 23. veljače 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnica: Nataša Đuran, dr.med., naslov prijedloga: „Učinkovitost grupne suportivne psihoterapije u liječenju shizofrenije, randomizirana kontrolirana studija“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić
           2. prof. dr. sc. Rudolf Gregurek
           3. doc. dr. sc. Darko Marčinko
MENTOR: prof. dr. sc. Vlado Jukić

2. Pristupnica: Irena Kovačić, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj statina na kognitivni status u bolesnika s blagim kognitivnim poremećajem“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Nataša Klepac
           2. akademik Željko Reiner
           3. prof. dr. sc. Vlado Jukić
MENTOR: prof. dr. sc. Goran Šimić
KOMENTOR: dr.sc. Silvio Bašić, znanstveni suradnik

3. Pristupnica: Ivana Kekin, dr.med., naslov prijedloga: „Povezanost neurokognitivnog statusa s psihopatologijom i terapijskim odgovorom te varijantama gena MTHFR i ZNF804A u pacijenata s prvom psihotičnom epizodom“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Marina Šagud
           2. prof. dr. sc. Nada Božina
           3. doc. dr. sc. Nataša Klepac
MENTOR: doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman

4. Pristupnica: Ivana Todorić Laidlaw, dr.med., naslov prijedloga: „Alteracije u koncentracijama elemenata u tragovima (CMB profil elemenata) mogu imati ulogu u patogenezi shizofrenije“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Marina Šagud
           2. prof. dr. sc. Jadranka Sertić
           3. doc. dr. sc. Dalibor Karlović
MENTOR: prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
KOMENTOR: dr.sc. Berislav Momčilović, znanstveni savjetnik

5. Pristupnica: Jelena Sušac, dr.med., naslov prijedloga: „Predikcija rizika za visoke troškove zdravstvene zaštite bolesnika s Alzheimerovom bolešću - prospektivna kohortna studija“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Fran Borovečki
           2. prof. dr. sc. Goran Šimić
           3. prof. dr. sc. Neven Henigsberg
MENTOR: prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
KOMENTOR: prof. dr. sc. Dinko Vitezić

 
Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.


 
2015-02-05
Na vrh
 Javna rasprava- 02.02.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/05-2015.          
Zagreb,  19. 01. 2015.  

P  O  Z  I  V
 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

p o n e d j e l j a k, 02. veljače 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

 

1. Pristupnica: mr.sc. Sonja Hodžić, naslov prijedloga: „Niska razina željeza i učestalost sindroma nemirnih nogu u bolesnika na hemodijalizi“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Josip Konja
           2. prof. dr. sc. Danica Batinić
           3. prof. dr. sc. Nina Barišić
MENTOR: prof. dr. sc. Petar Kes

2. Pristupnica: Sandra Alavuk, dr.med. , naslov prijedloga: „Oksidacijski stres u djece s hidronefrozom; usporedba balansirane anestezije i anestezije vođene ciljnom koncentracijom lijeka“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Danica Batinić
           2. prof. dr. sc. Mladen Perić
           3. prof. dr. sc. Jasna Lovrić
MENTOR: prof. dr. sc. Ljiljana Popović
KOMENTOR: dr.sc. Maja Peraica, znanstvena savjetnica

3. Pristupnica: Sandra Jerković Gulin, dr.med., naslov prijedloga: „Biološka svojstva T-staničnog limfoma kože (Mycosis fungoides) u korelaciji s kliničkom slikom, stadijem i ishodom bolesti u Hrvatskoj - desetogodišnje praćenje“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Igor Aurer
           2. prof. dr. sc. Mihael Skerlev
           3. doc. dr. sc. Anita Škrtić
MENTOR: doc. dr. sc. Romana Čeović

4. Pristupnica: Maja Kovačević, dr.med. , naslov prijedloga: „Uloga serumske koncentracije interleukina IL-18, IL-19, IL-21 i IL-22 u etiopatogenezi i procjeni kliničke aktivnosti kod bolesnika sa nesegmentalnim oblikom vitiliga“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Mihael Skerlev
           2. prof. dr. sc. Danka Grčević
           3. prof. dr. sc. Mirna Šitum
MENTOR: doc. dr. sc. Vesna Lukinović Škudar
KOMENTOR: prof. dr. sc. Andrija Stanimirović

5. Pristupnica: Vilma Dembitz, dr.med. , naslov prijedloga: „Autofagija i metaboličke promjene u diferencijaciji staničnih linija akutne mijeloične leukemije“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Rajko Kušec
           2. prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj-Bognar
          3. prof. dr. sc. Drago Batinić
MENTOR: prof. dr. sc. Dora Višnjić


Predsjednik Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Drago Batinić, v. r.


 
2015-01-21
Na vrh
 Javna rasprava- 26.01.2015.
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/02-2015.          
Zagreb,  09. 01. 2015.  

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u


p o n e d j e l j a k, 26. siječnja 2015. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

 

1. Pristupnik: Hrvoje Barić, dr.med., naslov prijedloga: „Metode komplementarne i alternativne medicine u liječenju generaliziranog anksioznog poremećaja u doba suvremene medicine: sustavni pregled i meta-analiza i analiza trenda randomiziranih kliničkih pokusa s analizom vremenskih obrazaca“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak
           2. doc. dr. sc. Marijana Braš
           3. prof. dr. sc. Jelka Petrak
MENTOR: prof. dr. sc. Vladimir Trkulja
KOMENTOR: prof.dr.sc. Veljko Đorđević

2. Pristupnik: Vedran Hostić, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj zakrivljenosti usnog nastavka na intubaciju tijekom videolaringoskopije“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Dinko Tonković
           2. prof. dr. sc. Višnja Majerić-Kogler
           3. prof. dr. sc. Mirko Ivkić
MENTOR: prof. dr. sc. Vladimir Bedeković  
KOMENTOR: prof.dr.sc. Branka Maldini

3. Pristupnica: Danijela Mrazovac, dr.med., naslov prijedloga: „Uloga i značaj kombiniranog funkcionalnog, elektrofiziološkog i strukturnog oftalmološkog istraživanja u ranoj dijagnostici multiple skleroze“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Mario Habek
           2. prof. dr. sc. Rajko Pokupec
           3. prof. dr. sc. Sanja Hajnšek
MENTOR: prof. dr. sc. Branimir Cerovski

4. Pristupnica: Bojana Gardijan, dr.med., naslov prijedloga: „Polimorfizmi gena za glukokortikoidne receptore i rizik metaboličkog sindroma u bolesnika s incidentalomom nadbubrežne žlijezde“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak
           2. prof. dr. sc. Fran Borovečki
           3. doc. dr. sc. Davor Tomas
MENTOR: prof. dr. sc. Darko Kaštelan

5. Pristupnica: Kristina Gašparović, dr.med., naslov prijedloga: „Značenje omjera dimenzija plućne arterije i aorte kao indikatora težine plućne hipertenzije u bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Jadranka Šeparović-Hanževački
           2. prof. dr. sc. Neven Tudorić
           3. doc. dr. sc. Mislav Vrsalović
MENTOR: prof. dr. sc. Miroslav Samaržija


Predsjednik Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Drago Batinić, v. r.


 
2015-01-07
Na vrh
 Javna rasprava- 01.12.2014.
 

   
 Sveučilište u Zagrebu 
 MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/52-2014.          
Zagreb,  12.11. 2014.  


P  O  Z  I  V
 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

p o n e d j e l j a k, 1. prosinca 2014. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Candidate: Vitaliy Sarancha, MD, title of the thesis proposal: „Conceptual modeling of Healthcare System Unit based on environmental and economic sustainability“     
THESIS PROPOSAL EVALUATION COMMITTEE:
           1. Prof. Miroslav Mastilica, MD, PhD
           2. Assist. Prof. Iskra Alexandra Nola, MD, PhD
           3. Prof. Zdenko Sonicki, MD, PhD
MENTOR: Prof. Stjepan Orešković, MD, PhD
CO-MENTOR: Prof. Ksenija Vitale, MD, PhD

2. Candidate: Ante Anić, MD, title of the thesis proposal: „Comparison of steerable versus non-steerable transseptal sheaths during catheter ablation for atrial fibrillation-contact force assessment“   
THESIS PROPOSAL EVALUATION COMMITTEE:
           1. Assist. Prof. Diana Delić Brkljačić, MD, PhD
           2. Assist. Prof. Davor Puljević, MD, PhD
           3. Prof. Dubravko Petrač, MD, PhD
MENTOR: prof. dr. sc. Anton Šmalcelj
CO-MENTOR: prof. dr. sc. Laszlo Geller

3. Pristupnica: Sonja Jandroković, dr.med., naslov prijedloga: „Prognostička vrijednost analize strukturnih promjena vidnog živca i mrežnice u ranom otkrivanju glaukoma u bolesnika s eksfolijativnim sindromom“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Branimir Cerovski
           2. doc. dr. sc. Rajko Kordić
           3. doc. dr. sc. Katia Novak-Lauš
MENTOR:prof. dr. sc. Smiljka Popović-Suić

4. Pristupnik: Mladen Grgurević, dr.med., naslov prijedloga: „Povezanost depresivnih simptoma i emocionalnog distresa s glukoregulacijom, zdravstvenim samozbrinjavanjem i kvalitetom života u osoba sa šećernom bolešću“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Darko Marčinko
           2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić
           3. prof. dr. sc. Mirko Koršić
MENTOR: prof. dr. sc. Željko Metelko
KO-MENTOR: prof. dr. sc. Mirjana Pibernik-Okanović

5. Pristupnica: Suzana Maltar Delija, dr.med., naslov prijedloga: „Zbrinjavanje kardiovaskularnih čimbenika rizika u pacijenata s psihičkim bolestima u Republici Hrvatskoj“
STRUČNO POVJERENSTVO:
            1. prof. dr. sc. Milica Katić
            2. prof. dr. sc. Veljko Đorđević
            3. prof. dr. sc. Davor Ivanković
MENTOR: prof. dr. sc. Biserka Bergman-Marković


Predsjednik Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Drago Batinić, v. r.


 
2014-11-11
Na vrh
 Javna rasprava- 03.11.2014.
 

   
 Sveučilište u Zagrebu 
 MEDICINSKI FAKULTET 
  
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA


Broj: 10106-10/49-2014.          
Zagreb,  20. 10. 2014.  

P  O  Z  I  V
 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

p o n e d j e l j a k, 03. studenog 2014. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje


1. Pristupnik: Alen Pajtak, dr.med., naslov prijedloga: „Uloga pentadekapeptida BPC 157 i NO sustava u prevenciji incizijskih ventralnih hernija i utjecaj na vlačnu čvrstoću rane“ 
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Marko Doko
           2. prof. dr. sc. Mate Majerović
           3. prof. dr. sc. Žarko Rašić
MENTOR: prof. dr. sc. Predrag Sikirić
KO-MENTOR: prof. dr. sc. Janoš Kodvanj

2. Pristupik: Ivo Dumić-Čule, dr.med., naslov prijedloga: „Sistemski utjecaj koštanih morfogenetskih proteina 2 i 7 na koštani metabolizam“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Slobodan Vukičević
           2. prof. dr. sc. Jadranka Sertić
           3. prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš
MENTOR: prof. dr. sc. Lovorka Grgurević

3. Pristupnik: Ivan Ćelić, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj vrste supstitucijske terapije i zaraženosti HCV-om na kvalitetu života ispitanika ovisnih o opijatima“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Rudolf Gregurek
           2. prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović
           3. prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
MENTOR: prof. dr. sc. Vlado Jukić

4. Pristupnica: Kristina Blaslov, dr.med., naslov prijedloga: „Povezanost serumske aktivnosti dipeptidil peptidaze-4 sa inzulinskom osjetljivošću, prevalencijom metaboličkog sindroma te mikrovaskularnih komplikacija u pacijenata sa šećernom bolešću tipa 1“    
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Velimir Božikov
           2. prof. dr. sc. Darko Kaštelan
           3. prof. dr. sc. Željko Metelko
MENTOR: prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak

 
Zamjenik Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Božo Krušlin, v. r.


 
2014-10-29
Na vrh
 Javna rasprava- 13.10.2014.
 

   
 Sveučilište u Zagrebu 
 MEDICINSKI FAKULTET 
  
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/46-2014.          
Zagreb,  29. 09. 2014.  


P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u


p o n e d j e l j a k, 13. listopada 2014. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

 

1. Pristupnik: Marko-Jakov Šarić, dr.med., naslov prijedloga: „Klinički značaj makroprolaktinemije na reprodukciju žena“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Darko Kaštelan
           2. prof. dr. sc. Dinka Pavičić-Baldani
           3. prof. dr. sc. Velimir Šimunić
MENTOR: prof. dr. sc. Miro Kasum

2. Pristupnica: Sonja Anić Jurica, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj debljine na plodnost muškaraca“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Davor Ježek
           2. prof. dr. sc. Velimir Šimunić
           3. prof. dr. sc. Mirko Koršić
MENTOR: prof. dr. sc. Miro Kasum

3. Pristupnica: Ivana Maček, dipl.def., naslov prijedloga: „Povezanost privrženosti i kliničke dijagnoze poremećaja ponašanja u adolescenciji“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. doc. dr. sc. Darko Marčinko
           2. doc. dr. sc. Ivan Begovac
           3. prof. dr. sc. Rudolf Gregurek
           4. doc. dr. sc. Zorana Kušević
           5. prof. dr. sc. Jasmina Frey-Škrinjar
MENTOR: prof. dr. sc. Vlasta Rudan

4. Pristupnik: Nenad Jakšić, mag. psych., naslov prijedloga: „Složeni odnos između osobina ličnosti, kognitivno-afektivnih pristranosti i posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP)“
STRUČNO POVJERENSTVO:
           1. prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš
           2. prof. dr. sc. Rudolf Gregurek
           3. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić
           4. doc. dr. sc. Dalibor Karlović
           5. doc. dr. sc. Marina Šagud
MENTOR: prof. dr. sc. Miro Jakovljević

            

Zamjenik Predsjednika Odbora za doktorate
        i znanstvena zvanja:
            
                Prof. dr. sc. Božo Krušlin, v. r.


 
2014-09-30
Na vrh