Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Znanost >Odbor za disertacije >Obrana doktorata  
Obrana doktorata
 Priopćenje- Ivana Sabolić Pipinić
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-2073/4
Zagreb, 22. 10. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Ivana Sabolić Pipinić, dr. med., liječnica, specijalizant dječje kirurgije i urologije na Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra-Zagreb  u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

petak, 30. listopada 2015. godine u 13,00 sati

u dvorani Mašek, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3 u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Međudjelovanje genskog polimorfizma filagrina i načina života kod atopijskih bolesti u mladoj odrasloj populaciji»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Asja Stipić-Marković
2. prof. dr. sc. Branimir Anić
3. prof. dr. sc. Irena Colić

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Jasenka Markeljević

       

                                                                        D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                        prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-23
Na vrh
 Priopćenje- Belošić Halle Željka
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-4192/3
Zagreb, 19. 10. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Željka Belošić Halle, dr. med., liječnica, specijalist interne medicine, subspecijalist hepatogastroenerologije, na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničke bolnice „Sveti Duh“  u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

četvrtak, 29. listopada 2015. godine u 13,00 sati

u Predavaonici Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 11

 Doktorski rad nosi naslov:       


«Učinak antipsihotika i pentadekapeptida BPC-157 na donji ezofagusni i pilorusni sfinkter u štakora»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Leonardo Patrlj
2. prof. dr. sc. Nadan Rustemović
3. prof. dr. sc. Marijan Klarica

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Žarko Rašić

       

                                                                          D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                          prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-23
Na vrh
 Priopćenje- Dean Strinić
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-4193/3
Zagreb, 19. 10. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Dean Strinić, dr. med., liječnik, specijalist interne medicine, u Zavodu za kardiovaskularne bolesti Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

četvrtak, 29. listopada 2015. godine u 12,00 sati

u Predavaonici Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 11

 

Doktorski rad nosi naslov:       


«Učinak pentadekapeptida BPC 157 na produljeni QT interval u štakora uzrokovan ponavljanim dozama antipsihotika i antiemetika»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj  22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić
2. doc. dr. sc. Robert Likić                                  
3. prof. dr. sc. Marijan Klarica

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Zdravko Babić

       

                                                                      D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                      prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-23
Na vrh
 Priopćenje- Tatjana Goranović
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-1760/4
Zagreb, 16. 10. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Tatjana Goranović, dr. med., liječnica, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničke bolnice „Sveti Duh“  u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

srijedu, 28. listopada 2015. godine u 14,00 sati

u Predavaonici Klinike za tumore, Kliničkog bolničkog centra “Sestre milosrdnice“, Ilica 197, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Utjecaj primjene sugamadeksa na glikemijski status»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Ljiljana Popović
2. prof. dr. sc. Dinko Tonković
3. doc. dr. sc. Vesna Vegar-Brozović

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Lea Smirčić-Duvnjak

       

                                                                        D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                        prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-16
Na vrh
 Priopćenje- Davor Barić
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-2385/4
Zagreb, 16. 10. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Davor Barić, dr. med., liječnik, specijalist opće i kardijalne kirurgije, na Odjelu za kardijalnu kirurgiju Kliničke bolnice „Dubrava“ u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

srijedu, 28. listopada 2015. godine u 13,30 sati

u Anfiteatru Kliničke bolnice „Dubrava“, Avenija G. Šuška 6, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Udaljeno ishemijsko prekondicioniranje kao metoda zaštite srčanoga mišića od ishemije»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj  22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Ino Husedžinović
2. doc. dr. sc. Bojan Biočina                                  
3. prof. dr. sc. Anton Šmalcelj

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Hrvoje Gašparović

       

                                                                             D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-16
Na vrh
 Priopćenje- Tatjana Pavelić Turudić
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-1319/4
Zagreb, 15. 10. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Tatjana Pavelić Turudić, dr. med., liječnica, specijalist ginekologije i porodništva, na Klinici za ženske bolesti i porode Kliničke bolnice „Sveti Duh“  u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

četvrtak, 29. listopada 2015. godine u 14,00 sati

u Predavaonici Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 11

Doktorski rad nosi naslov:       


«Učinak pentadekapeptida BPC 157 i uloga sustava dušikova oksida na oštećenje stijenke maternice cisteaminom»                                          

 

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Marijan Klarica
2. prof. dr. sc. Damir Babić
3. prof. dr. sc. Slavko Orešković

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Marina Kos

       

                                                                       D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                       prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-15
Na vrh
 Priopćenje- Tamara Vukić
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-3520/4
Zagreb, 13. 10. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Tamara Vukić, dr. med., liječnica, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije na Kliničkom zavodu za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Kliničkog bolničkog centra-Zagreb  u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

srijedu, 21. listopada 2015. godine u 14,00 sati

u Nastavni centar Istok, dvorana 2, Kliničkog bolničkog centra-Zagreb, Kišpatičeva 12, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Procjena kvalitete života u odnosu na ishod protetičke rehabilitacije nakon amputacije donjega uda»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Simeon Grazio
2. doc. dr. sc. Tomislav Đapić
3. prof. dr. sc. Božidar Šebečić

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Goran Bićanić

       

                                                                        D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                        prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-15
Na vrh
 Priopćenje- Ana Marija Alduk
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-2844/4
Zagreb, 12. 10. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Ana Marija Alduk, dr. med., liječnica, specijalist radiologije, na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra-Zagreb u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoju disertaciju u 

srijedu, 21.  listopada 2015. godine u 16,00 sati

u Predavaonici Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju,Kliničkog bolničkog centra-Zagreb, Kišpatićeva 12, u Zagreb,

Disertacija nosi naslov:       


«Povezanost morfoloških i kinetičkih osobitosti duktalnoga invazivnoga karcinoma dojke dobivenih magnetnom rezonancijom s patohistološkim prognostičkim pokazateljima»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Marko Radoš
2. prof. dr. sc. Boris Brkljačić
3. prof. dr. sc. Fabijan Knežević

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Zoran Brnić

       

                                                                            D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                            prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-12
Na vrh
 Priopćenje- Antonela Bazina
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-3762/4
Zagreb,  05. 10. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Antonela Bazina, dr. med., liječnica, specijalist neurolog, na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra-Zagreb  u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

petak, 16. listopada 2015. godine u 13,00 sati

u  Dvorani Mašek, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Genetski biljezi ateroskleroze u cerebrovaskularnoj bolesti»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Nada Božina
2. prof. dr. sc. Mirko Koršić
3. prof. dr. sc. Željko Romić

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Maja Relja

      

                                                                     D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                     prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-06
Na vrh
 Priopćenje- Tihana Džombeta
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-2915/4
Zagreb, 02. 10. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Tihana Džombeta, dr. med., liječnica, znanstveni novak, na Katedri za patologiju Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Neuroznanosti pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

srijedu, 14. listopada 2015. godine u 13,00 sati

u Predavaonici Zavoda za patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 10

            Doktorski rad nosi naslov:       


«Nazočnost i opseg peritumorskih pukotina te izraženost matriksne metaloproteinaze 2 u  urotelnim papilarnim karcinomima pTa i pT1 mokraćnog mjehura»                                          


                  Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Davor Trnski
2. doc. dr. sc. Davor Tomas                                 
3. prof. dr. sc. Sven Seiwerth

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Borislav Spajić

       

                                                                                                         D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                            prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-05
Na vrh
 Priopćenje- Marjeta Majer
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-3522/4
Zagreb, 02. 10. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Marjeta Majer, dr. med., liječnica, specijalizant školske i adolescentne medicine, znanstveni novak-asistent, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

srijedu, 14. listopada 2015. godine u 12,00 sati

u Dvorana A, Škole narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4

Doktorski rad nosi naslov:       


«Prediktivna vrijednost preuhranjenosti u ranom otkrivanju metaboličkoga sindroma u školske djece»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Biserka Bergman-Marković
2. prof. dr. sc. Davor Ivanković
3. prof. dr. sc. Mirjana Rumboldt

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Milica Katić

       

                                                                            D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                            prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-05
Na vrh
 Priopćenje- Ivana Jurić
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-69/4
Zagreb, 02. 09. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Ivana Jurić, dr. med., liječnica, specijalist interne medicine na Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra-Zagreb  u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

utorak, 13. listopada 2015. godine u 12,00 sati

u Edukacijslom centru u dvorani Hahn, Kliničkog bolničkog centra-Zagreb, Kišpatićeva 12 u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Učestalost čimbenika rizika razvoja kroničnog zatajenja bubrega u bolesnika starije životne dobi»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Krešimir Galešić
2. prof. dr. sc. Bojan Jelaković
3. prof. dr. sc. Mladen Knotek

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Draško Pavlović

        .

                                                                         D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                         prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-05
Na vrh
 Priopćenje- Biljana Andrijević Derk
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-2590/4
Zagreb, 02. 09. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Biljana Andrijević Derk, dr. med., liječnica, specijalist oftalmolog na Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

ponedjeljak, 12. listopada 2015. godine u 13,30 sati

u Biblioteci Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ Vinogradska cesta 29, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Morfološke i angiografske promjene periferne mrežnice u bolesnika sa senilnom makularnom degeneracijom»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Branimir Cerovski
2. prof. dr. sc. Vjekoslav Dorn                                 
3. doc. dr. sc. Tomislav Jukić

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Damir Katušić

       

                                                                         D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                         prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.


 
2015-10-05
Na vrh
 Priopćenje- Gordana Živanović- Posilović
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-342/6
Zagreb, 24. 09. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 mr.sc.Gordana Živanović-Posilović, dr. med., liječnica, specijalistica anesteziologije, na Odjelu za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivno liječenje Opće bolnice „Dr Ivo Pedišić“ u Sisku, uža specijalistica intenzivne medicine, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad  

7. listopada 2015. godine u 13,00 sati

na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Antiaritmički učinak pentadekapeptida BPC 157 u štakora nakon primjene toksične doze bupivakaina»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 28. svibnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Martina Lovrić-Benčić
2. prof. dr. sc. Hrvoje Čupić                                 
3. prof. dr. sc. Anton Šmalcelj

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Davor Puljević

       

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-09-25
Na vrh
 Priopćenje- Nenad Veček
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-1701/4
Zagreb, 10. 09. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Nenad Veček, dr. med., liječnik, specijalist ginekologije i opstetricije, u Klinici za ženske bolesti i porode „Petrova“ Kliničkog bolničkog centra-Zagreb u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

četvrtak, 24. rujna 2015. godine u 13,00 sati

u Predavaonici Klinike za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra-Zagreb, Petrova 13, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Uloga obojenoga doplera u dijagnostici fetalnih nakaznosti»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj  30. lipnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Snježana Škrablin-Kučić
2. prof. dr. sc. Ratko Matijević                                  
3. prof. dr. sc. Emilja Juretić

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Berivoj Mišković

       

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-09-10
Na vrh
 Priopćenje- Anamarija Čavčić
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-2396/4
Zagreb, 10. 09. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Anamarija Čavčić, dr. med., liječnica, specijalist pedijatar, u Klinici pedijatriju Kliničkog bolničkog centra-Zagreb u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

petak, 25. rujna 2015. godine u 13,30 sati

u Predavaonici Klinike za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“ Mirogojska 8, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Kemokini CXCL10 i CXCL11 u patogenezi enterovirusnoga meningitisa»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. srpnja 2015. godine u sastavu:

1. doc. dr. sc. Alenka Gagro
2. prof. dr. sc. Nina Barišić                                 
3. prof. dr. sc. Gordana Mlinarić-Galinović

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak

       

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-09-10
Na vrh
 Priopćenje- Marjan Rožanković
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-763/4
Zagreb, 10. 09. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Marjan Rožanković, dr. med., liječnik, specijalist neurokirurgije, u Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra-Zagreb u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

ponedjeljak, 21. rujna 2015. godine u 12,00 sati

u Predavaonici Klinike za neurokirurgiju, Kliničkog bolničkog centra-Zagreb, Kišpatićeva 12 u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Primjena umjetnoga diska u kirurškom liječenju degenerativne bolesti vratne kralježnice»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. srpnja 2014. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Gojko Buljat
2. doc. dr. sc. Darko Chudy                                  
3. prof. dr. sc. Josip Paladino

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Tomislav Smoljanović

       

                                                                               D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-09-10
Na vrh
 Priopćenje- Marta Koršić
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-1657/6
Zagreb, 28. 08. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Marta Koršić, dr. med., liječnica, specijalist interne medicine i pulmologije, u Klinici za plućne bolesti „Jordanovac“ Kliničkog bolničkog centra-Zagreb u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

ponedjeljak, 14. rujna 2015. godine u 13,00 sati

u Predavaonici Klinike za plućne bolesti „Jordanovac“Kliničkog bolničkog centra Zagreb u Zagrebu, Jordanovac 104, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Promjene količine masnoga i krtoga tkiva u bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolešću i metaboličko značenje humoralnih čimbenika»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. srpnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Darko Kaštelan
2. prof. dr. sc. Sanja Popović-Grle                                 
3. prof. dr. sc. Kristina Potočki

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Milan Vrkljan

       

                                                                               D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-09-02
Na vrh
 Priopćenje- Darko Perović
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-274/5
Zagreb, 02. 09. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Darko Perović, dr. med., liječnik, specijalist opće kirurgije, u Specijalnoj bolnici za ortopediju, kirurgiju, neurologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i anesteziologiju Sveta Katarina u Zaboku, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

četvrtak, 10. rujna 2015. godine u 13,00 sati

u predavaonici Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 11, u Zagrebu

           

Doktorski rad nosi naslov:       


«Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje ozljeda sakrokokcigealne kralježnične moždine u štakora»                                          


                  Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 24. veljače 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Pavle Miklić
2. prof. dr. sc. Marin Stančić                                 
3. prof. dr. sc. Sven Seiwerth

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Darko Chudy

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-09-02
Na vrh
 Priopćenje- Renata Ivanac Janković
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA

Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-2397/4
Zagreb, 02. 09. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Renata Ivanac Janković, dr. med., liječnica, specijalist interne medicine, subspecijalist nefrolog u Općoj bolnici Bjelovar u Bjelovaru, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

četvrtak, 10. rujna 2015. godine u 11,00 sati

u dvorani Dogan Edukacijskog centra Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Kišpatićeva 12, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Koštani morfogenetski protein-7 u dijabetičkoj nefropatiji»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj   30. lipnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Duško Kuzmanić
2. prof. dr. sc. Dragan Ljutić                                  
3. prof. dr. sc. Dubravka Čvorišćec

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Draško Pavlović

       

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-09-02
Na vrh
 Priopćenje- Ivana Kraljević
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-2136/4
Zagreb, 01. 09. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Ivana Kraljević, dr. med., liječnica, specijalist interne medicine, u Zavodu za endokrinologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

srijedu, 9. rujna 2015. godine u 13,00 sati

u dvorani Arpad Hahn Edukacijskog centra Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Kišpatićeva 12 u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Klinička i hormonska obilježja incidentaloma nadbubrežne žlijezde»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj  30. lipnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Bojan Jelaković
2. prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović                                  
3. dr. sc. Miroslav Dumić, professor emeritus

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Tina Dušek

       

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-09-02
Na vrh
 Priopćenje- Nermin Lojo
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-703/6
Zagreb, 01. 09. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Nermin Lojo, dr. med., liječnik, specijalist opće kirurgije, u Klinici za kirurgiju Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

srijedu, 9. rujna 2015. godine u 13,00 sati

u predavaonici Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Učinak pentadekapeptida BPC 157 i visokih doza diklofenaka na inducirani sindrom kratkoga crijeva»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj  30. lipnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Mate Škegro
2. prof. dr. sc. Željko Krznarić                                  
3. prof. dr. sc. Miroslav Bekavac-Bešlin

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Marko Doko

       

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-09-02
Na vrh
 Priopćenje- Bruno Brunetta Gavranić
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-760/4
Zagreb, 16. 07. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Bruna Brunetta Gavranić, dr. med., liječnica, specijalist interne medicine, u Zavodu za dijalizu Kliničkog bolničkog centra-Zagreb u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

četvrtak, 23. srpnja 2015. godine u 11,00 sati

u Edukacijskom centru dvorana Hahn, Kliničkog bolničkog centra-Zagreb, Kišpatićeva 12 u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Obilježja bolesnika liječenih plazmaferezom»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 30. lipnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Bojan Jelaković
2. prof. dr. sc. Svjetlana Čala                                  
3. prof. dr. sc. Sanjin Rački

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Draško Pavlović

       

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-07-22
Na vrh
 Priopćenje- Ivanka Bekavac Vlatković
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-1761/4
Zagreb, 10. 07. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Ivanka Bekavac Vlatković, dr. med., liječnica, specijalist ginekologije i porodništva, u Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

srijedu, 22. srpnja 2015. godine u 13,30 sati

u Predavaonici Klinike za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Značaj ukupne i fetalne slobodne DNA iz majčine krvi u neinvazivnom otkrivanju fetalnih aneuploidija»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 30. lipnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Rajko Kušec
2. prof. dr. sc. Drago Batinić                                  
3. prof. dr. sc. Snježana Škrablin-Kučić

Zamjenik člana Povjerenstva prof. sc. Marina Kos

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-07-13
Na vrh
 Priopćenje- Marija Gomerčić Palčić
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-2134/4
Zagreb, 09. 07. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Marija Gomerčić Palčić, dr. med., liječnica, specijalist interne medicine, znanstveni novak na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

ponedjeljak, 20. srpnja 2015. godine u 12,00 sati

u Multimedijskoj dvorani, Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“, Vinogradska c. 29, u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Ekspresija i distribucija kaveolina-1 i transformirajućeg čimbenika rasta beta u hepatocitima bolesnika s nealkoholnom masnom bolešću jetara»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj  30. lipnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Vesna Čolić-Cvrlje
2. prof. dr. sc. Žarko Babić                                  
3. prof. dr. sc. Neven Ljubičić

Zamjenik člana Povjerenstva prof. dr. sc. Slavko Gašparov

     

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-07-15
Na vrh
 Priopćenje- Josip Juras
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-1827/4
Zagreb, 07. 07. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Josip Juras, dr. med., liječnik, specijalizant ginekologije i opstetricije, znanstveni novak-asistent na Katedri za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

utorak, 14. srpnja 2015. godine u 13,00 sati

u Dvorana „Franjo Durst“ Klinike za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra-Zagreb, Petrova 13 u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Dijabetes i metabolički sindrom nakon gestacijskoga dijabetesa»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 30. lipnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Mirko Koršić
2. prof. dr. sc. Vanja Zjačić-Rotkvić
3. prof. dr. sc. Oleg Petrović

Zamjenik člana Povjerenstva dr. sc. Vito Starčević, znanstveni suradnik

       

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-07-07
Na vrh
 Priopćenje- Ljiljana Fodor
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-1807/4
Zagreb, 03. 07. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Ljiljana Fodor, dr. med., liječnica, specijalist interne medicine, u Zavodu za nefrologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra-Zagreb u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

utorak, 14. srpnja 2015. godine u 12,00 sati

u Edukacijskom centru, dvorana Hahn, Kliničkog bolničkog centra-Zagreb, Kišpatićeva 12 u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Prognostičko značenje serumske razine  NT-proBNP-a za uspjeh endovaskularne intervencije u renovaskularnoj hipertenziji»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj   30. lipnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Bojan Jelaković
2. prof. dr. sc. Boris Brkljačić                                  
3. doc. dr. sc. Ljiljana Banfić

Zamjenik člana Povjerenstva doc. dr. sc. Draško Pavlović

       

                                                                              D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-07-06
Na vrh
 Priopćenje- Marina Polić Vižintin
 

   
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI FAKULTET 
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU, ZNANOST I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I
ZNANSTVENA ZVANJA


Klasa: 643-03-15-01/1
Broj: 380-59-10106-15-2388/4
Zagreb, 03. 07. 2015.

P R I O P Ć E N J E

                 Marina Polić Vižintin, dr. med., liječnica, specijalist socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zašite, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u Zagrebu, sa završenim doktorskim studijem iz Biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad u 

petak, 10. srpnja 2015. godine u 14,00 sati

u Dvorani A Škole narodnog zdravlja „Dr Andrija Štampar“, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Doktorski rad nosi naslov:       


«Značajke izvanbolničke potrošnje psihofarmaka od 2001.-2010. godine u Gradu Zagrebu»                                          


Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 30. lipnja 2015. godine u sastavu:

1. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak
2. prof. dr. sc. Miro Jakovljević                                  
3. doc. dr. sc. Urelija Rodin

Zamjenik člana Povjerenstva dr. sc. Ranko Stevanović, viši znanstveni suradnik

        Dostavljamo Vam ovo priopćenje s molbom da prisustvujete obrani.

                                                                                                         D e k a n:                        
                                                                                                                                       
                                                                              Akademik Davor Miličić, v.r.


 
2015-07-06
Na vrh
11111111111