Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Znanost >Odbor za disertacije >Obrasci i upute  
Obrasci i upute

Slikovni prikaz postupka stjecanja ak. stupnja doktora znanosti od prijave prijedloga disertacije do promocije

 
hrv  

Obrasci za prijavu prijedloga disertacije koja e se pisati na hrvatskom jeziku: 

VANO! Prije predaje prijedloga disertacije obavezno se javiti u Ured za doktorate gi. Maji Budanko radi izdavanja rauna za uslugu pokretanja postupka stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti

Obrazac DR.SC.-01A Prva prijava prijedloga disertacije

Obrazac DR.SC.-01B - Ispravljeni prijedlog disertacije

Obrazac DR.SC.-02  - Ocjena prijedloga disertacije

 

  

Forms for thesis proposal written in English:

IMPORTANT! Before submitting the thesis proposal, candidates must contact the Office for doctoral theses, Mrs. Maja Budanko to receive the invoice for starting the procedure of obtaining the PhD degree

Form DR.SC.-01A - First proposal

Form DR.SC.-01B - Final thesis proposal

Form DR.SC.-02 - Thesis proposal evaluation

Form F1 - Payment instructions

 

 

 Upute Povjerenstvima za ocjenu i obranu disertacije

OCJENA:

Upute za pisanje izvješa Povjerenstva za ocjenu disertacije

Obrazac saetka izvješa Povjerenstva za ocjenu disertacije

 

OBRANA:

Izvješe o obrani disertacije

Report on Thesis defence

 

Upute za tehniku opremu i izradu disertacije

Naputak za tehniku obradu disertacije

Naputak za izradu korica i naslovnice

Doktorat - hrbat

Doktorat - izgled

Grb

Naslovnica - uzorak

 

Instructions on preparing the PhD thesis for printing and binding

Instructions for the PhD Thesis binding

Instructions for printing and binding cover and front page

PhD thesis - spine

PhD thesis - front pages

Emblem

Front page - sample

11111111111