Naslovnica >Znanost >Centar za translacijska i klinička istraživanja >O nama >Translacijska istraživanja  
Translacijska istraživanja

Koncept translacijskih istraživanja počeo se stvarati prije desetak godina, početkom ovog stoljeća, kada je prepoznata nedovoljna povezanost temeljnih istraživanja, kliničkih istraživanja i svakodnevne medicinske prakse te nedovoljna razmjena znanja između sudionika ovih procesa. Cilj translacijskih istraživanja jest integracija otkrića koja potječu iz temeljnih, kliničkih ili populacijskih istraživanja u kliničku primjenu kako bi se unaprijedilo ljudsko zdravlje i poboljšala zdravstvena skrb, ali i poboljšao prijenos znanja u suprotnom smjeru, iz kliničke prakse u istraživanje. Translacijska istraživanja temelj su translacijske medicine. Nju provode liječnici koji su u stanju povezati rezultate temeljnih znanstvenih istraživanja i novonastale inovacije s kliničkim istraživanjima i translatirati rezultate kliničkih pokusa u promjenu kliničke prakse u sve to uključujući podatke iz područja socijalnih i političkih znanosti. Tako se translacijska medicina najčešće definira kao istraživanje koje dvosmjerno povezuje laboratorij i bolesnički krevet (engl. "from bench to bedside") odnosno omogućuje da temeljno istraživanje postane primjenjivo u dijagnostici, liječenju, ali i prevenciji bolesti kroz proces pretvaranja znanstvenih izuma u nove lijekove, metode liječenja i medicinske instrumente. Stoga je nužna suradnja između temeljnih i kliničkih istraživačkih timova te je translacijska medicina u svijetu usko vezana uz akademsku medicinu.

Translacijska su istraživanja u manjem obimu, premda nejasno definirana i regulirana, postojala i u prošlosti i imala stanoviti utjecaj na poimanje i ishod bolesti. Posebice je to bio slučaj u studijama primjene novih lijekova, inovacijama u tehnologiji i biomedicinskoj opremi te epidemiološkim istraživanjima koja se mogu translatirati na bolesnički krevet ili u polikliniku. No, sustavni pristup razvoju translacijskih istraživanja i translacijske medicine primjetan je tek u zadnjih desetak godina.

Značajnu ulogu u razvoju translacijskih istraživanja odigrali su tekstovi koje je od 2003. godine pa tijekom proteklog desetljeća objavljivao tadašnji direktor Nacionalnih instituta za zdravstvo (engl. National Institutes of Health, NIH) Sjedinjenih Američkih Država prof. dr. sc. Elias Zerhouni, a u kojima je isticao odgovornost svih uključenih u biomedicinska istraživanja za prijenos nastalih inovacija u dobitak za zdravlje nacije.

Istovremeno s ovim zbivanjima u Sjedinjenim Američkim Državama i u Europi raste potreba za razvojem translacijskih istraživanja u sklopu najuglednijih akademskih institucija. Istraživački fakulteti u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Španjolskoj i skandinavskim zemljama deklariraju svoju orijentaciju prema translacijskim istraživanjima i translacijskoj medicini. Prepoznaje se potreba za umrežavanjem i suradnjom između akademskih ustanova koje grade translacijska istraživanja te se pokreće veliki europski projekt EATRIS (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine).

Ubrzo nakon Sjedinjenih Američkih Država i Europe i zagrebački Medicinski fakultet 2007. godine, kao prvi u Hrvatskoj, prepoznaje potrebu za utemeljenjem translacijske medicine te 2009. godine osniva Centar za translacijska i klinička istraživanja Medicinskog fakulteta i Kliničkog bolničkog centra Zagreb.