Naslovnica >Znanost >Centar za translacijska i klinička istraživanja >O nama >O Centru općenito  
O Centru općenito

U skladu s misijom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao istraživačkog fakulteta te s istraživačkom strategijom Fakulteta pokrenutom 2007. godine, u kojoj je naglašen značaj razvoja translacijskih istraživanja, 2009. godine osnovan je Centar za translacijska i klinička istraživanja Medicinskog fakulteta i Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Centar podupire inovativna istraživanja, stimulira interakciju između temeljnih i kliničkih istraživača te stvaranje infrastrukture za razvoj translacijskih istraživanja. Usmjerenost na razvoj translacijskih istraživanja direktno utječe na poboljšanje medicinske izobrazbe općenito te poboljšanje zdravstvene skrbi koja bi bez translacijskih i klinički orijentiranih istraživanja stagnirala. Tako se uz istraživački rad, koji se provodi u odjelima i laboratorijima Centra te potporu istraživanjima u Uredu za znanost i transfer tehnologije, u Centru provodi i edukacija studenata doktorskih studija i ostalih istraživača o važnosti i metodama translacijskih istraživanja. Jedan od ciljeva Centra jest otkrivanje mladih istraživača zainteresiranih za ovo specifično usavršavanje u multidisciplinarnom okruženju te podupiranje napretka u njihovoj karijeri kroz multidisciplinarno mentorstvo.

Temelj za razvoj Centra za translacijska i klinička istraživanja Medicinskog fakulteta i Kliničkog bolničkog centra Zagreb čine istraživačka tradicija u području biomedicine koja posljednjih desetljeća teži preobrazbi u translacijsku znanost te akademska obilježja Kliničkog bolničkog centra Zagreb, najveće nacionalne sveučilišne bolnice s velikim skupinama dobro definiranih bolesnika najčešće okupljenih oko 50 referentnih centara Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Značajan prilog razvoju Centra dala je, svojim istraživačkim iskustvom, i skupina istraživača iz Istraživačkog centra GlaxoSmithKline u Zagrebu koji su se nakon Sporazuma o suradnji potpisanog s Medicinskim fakultetom 2009. godine zaposlili na Fakultetu. Rad u Centru danas je organiziran u sklopu šest organizacijskih jedinica:

 

Laboratorij za mineralizirana tkiva

Odjel za funkcionalnu genomiku

Odjel za istraživanje reprodukcije i razvoja

Odjel za međustaničnu komunikaciju

Odjel za proteomiku

Ured za znanost i transfer tehnologije