Naslovnica >Znanost >Centar za translacijska i klinička istraživanja >Ljudski potencijali >Naša je snaga u našim zaposlenicima  
Naša je snaga u našim zaposlenicima

Najveća vrijednost Centra su njegovi djelatnici. Centar je ponosan na svoj interdisciplinarni tim od četrdesetak vrhunskih djelatnika svih generacija, različitih znanja, vještina i iskustava te obrazovnih stupnjeva čiji timski rad omogućava uspješno odvijanje rada u Centru, postizanje iznimnih rezultat te stalni daljnji razvoj Centra. Osim različitih stručnih znanja neki djelatnici Centra, što je još uvijek rijetkost u hrvatskim akademskim ustanovama, posjeduju i iskustva rada u ne-akademskim ustanovama, u farmaceutskom istraživanju i razvoju posebice. Takva iskustva Centru omogućavaju jedinstveno sagledavanje istraživačkog rada, između ostalog, i iz komercijalne perspektive, što je važno s obzirom na misiju i viziju Centra, a u kontekstu smjernica Europske unije. U tom smislu djelatnici Centra nastoje u akademsku zajednicu polako uvesti neka znanja i vještine koje su već odavno prepoznate kao važne u poslovnom okruženju, ali i u svjetskim istraživačkim institucijama, a u Hrvatskoj još uvijek nisu prepoznate u dovoljnoj mjeri (npr. upravljanje projektima, upravljanje znanjem, intelektualnim vlasništvom i inovacijama, definiranje procedura, planiranje razvoja djelatnika, itd.). Svi se djelatnici Centra kontinuirano usavršavaju te svakodnevno međusobno razmjenjuju znanja i iskustva. Stečena znanja i iskustva dijele i s drugim znanstvenicima s Fakulteta, zagrebačkog Sveučilišta, KBC-a, i šire kroz predavanja, radionice i konferencije na kojima predaju i sudjeluju. Posebna se pažnja posvećuje prijenosu znanja na mlađe kolege, znanstvene novake i na studente. U radu sa studentima, osim stručno-medicinskih znanja naglasak je na osvješćivanju važnosti koncepta interdisciplinarnosti istraživanja te koncepta intelektualnog vlasništva, njegove zaštite i komercijalizacije.