Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Znanost >Centar za translacijska i klinička istraživanja >Kontakt podaci Centra  
Kontakt podaci Centra

Prof. dr. sc. Nada Čikeš
voditeljica
Centar za translacijska i klinička istraživanja
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Šalata 3
10000 Zagreb
Telefon: 01 4566972
E-mail: nada.cikes@mef.hr

11111111111