Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Međunarodna suradnja >Misija  
Misija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
MISIJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Međunarodna suradnja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odraz je dinamičkog procesa internacionalizacije u području visokog školstva. Medicinski fakultet u Zagrebu prihvaća internacionalizaciju kao jednu od konstitutivnih sastavnica svoje proaktivne strategije promjena na području cjelokupnog akademskog života i rada u specifičnim uvjetima odgojno-obrazovnog i stručno-znanstvenog rada u području biomedicine i zdravstva.

Proces internacionalizacije katalizator je započetih procesa promjena općeg preustroja Fakulteta koji obuhvaća sve najznačajnije aktivnosti akademskog djelovanja kao što su dodiplomska nastava, reforma nacionalnog medicinskog kurikuluma, poslijediplomska nastava, trajna izobrazba, te znanost koja svoju potvrdu nalazi u međunarodnom takmičenju. Kao naročitu osobitost u svezi procesa internacionalizacije u području visokog školstva, Medicinski fakultet uvodi diplomski studij na engleskom jeziku koji je utemeljen na međunarodno priznatim standardima kurikuluma i organizacije nastave, te koji kroz stalni suodnos i kompeticiju s nacionalnim programom očekivano podiže opću razinu i kulturu cjelokupnog akademskog života i rada na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U skladu sa sveučilišnom Deklaracijom o poticanju uključivanja u međunarodne programe razmjene (LINK Deklaracija) Centar za međunarodnu suradnju planira zajedno sa središnjom sveučilišnom službom za međunarodnu suradnju čitav niz programa koji su vezani za financiranje međunarodne suradnje od strane Sveučilišta u Zagrebu. To se prije svega odnosi na programe mobilnosti studenata (dolazećih i odlazećih), mobilnost znanstveno-nastavnog osoblja (dolazećih i odlazećih nastavnika, te ad hoc posjeta u svrhu sklapanja novih sporazuma i dogovora za nove oblike suradnje. Takva se aktivnost također očituje u održavanju postojećih sporazuma, uključivanju u nove međunarodne sveučilišne mreže (Socrates, Erasmus), održavanju radionica za podizanje učinkovitosti prijava za europske projekte (Cards, Tempus, FP7, i dr.), te poticanje poslijediplomskih međunarodnih interdisciplinarnih programa i studija.

Linkovi i dokkumenti:

http://www.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/medjunarodna_suradnja/mission_and_policy.pdf

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/medjunarodna_suradnja
/strateski_plan_internacionalizacije_studija.pdf

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/medjunarodna_suradnja/Deklaracija_razmjena_1_.pdf

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/medjunarodna_suradnja/akcijski_plan-final.doc

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/iskorak2001/razvojna_strategija_svucilista_u_zagrebu.pdf

11111111111