Naslovnica >Međunarodna suradnja >Evidencija suradnje  
Evidencija suradnje

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Evidencija međunarodne suradnje elektroničkim putem obveza je svih nastavnika i djelatnika Medicinskog fakulteta, naročito u kontekstu planiranja i financiranja međunarodne suradnje od strane Sveučilišta u Zagrebu. Rad na stvaranju univerzalne baze započet je još proteklih godina, a od 2004. godine pripremljen je i program za direktan, on-line upis.
Baza je zamišljena kao središnje mjesto za pohranu informacija o svim vidovima međunarodne suradnje, budući da su one zasad raspršene na različitim mjestima te nema cjelovitog uvida u međunarodne aktivnosti pojedinih članica Sveučilišta. Potreba vođenja ovakvog načina evidencije pokazala se izuzetno važnom s obzirom na višestruku korist kako na institucionalnoj, tako i na osobnoj razini. Naime, baza ima mogućnost pretraživanja po različitim kategorijama čime se znatno olakšava statistička obrada podataka, a istovremeno djeluje stimulativno na krajnjeg korisnika, koji pri planiranju budućih aktivnosti brzo i lako može doći do potrebnih informacija o postojećim oblicima suradnje na Sveučilištu. Također treba uzeti u obzir da će međunarodna aktivnost akademskog i administrativnog osoblja biti sve važnija za napredovanje u struci.
Stupanjem na snagu Pravilnika o mjerilima i kriterijima za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta i studijskih programa (NN Broj 9/05) propisano je da će se u postupku vrednovanja visokih učilišta radi produljivanja dopusnice kao jedan od uvjeta utvrđivati i obujam suradnje sa međunarodnim institucijama kao i mobilnost nastavnika, koja podrazumijeva boravke u inozemstvu te posebno suradnju s drugim pravnim i fizičkim osobama.
Stoga Vas molimo da evidenciju o provedenim oblicima međunarodne suradnje popunjavate redovito.