Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studenti >GYRUS >Kontakti  
Kontakti

Adresa uredništva:

HIIM
Za Gyrus
Šalata 12, 10 000 Zagreb

 

Mail adresa časopisa:            casopis.gyrus@outlook.com

Adresa za prijavu radova:     prijava.gyrus@outlook.com

Adresa za fotografije:             foto.gyrus@outlook.com

Adresa za sva pitanja:           pitanja.gyrus@outlook.com

 

Filip Đerke
glavni i odgovorni urednik

filip.derke@student.mef.hr
fderke@me

 

Karlo Toljan
zamjenik glavnog urednika

karlo.toljan@yahoo.com

 

Nikola Prpić
grafički urednik 

nikola.prpic@hotmail.com

 

Barbara Tomić
članica uredničkog kolegija

barbara-tomic@hotmail.com

 

Marko Zorić
član uredničkog kolegija

marko.zoric01@gmail.com

 

11111111111