Naslovnica >Intranet  
 
 
 
 
 
 
 
Intranet

Za pristup stranicama s dokumentima Fakultetskog vijeća i Fakultetskog vijeća za PDS prije svega se na naslovnoj stranici treba prijaviti sa svojim AAI@EduHR (lms lozinka) korisničkim imenom i lozinkom. Nakon uspješne prijave ispod prostora za unos pojaviti će se vaše ime (Slika dole).

Ako pristupate preko Internet Explorera tada za uspješnu prijavu treba pripaziti da je gumb za kompatibilnost sa starijim verzijama IE kod linije za unos adrese isključen.

s

Nakon prijave možete pristupiti dokumentima. Možete odabrati Fakultetsko vijeće ili Fakultetsko vijeće – PDS. Ovisno o tom izboru na ekranu će se pojaviti poveznice na zadnji 12 vijeća. Kliknete li na gumb Otvori pristupiti će te listi točaka vijeća s pripadajućim dokumentima u pdf formatu. S lijeve strane nalazi se izbornik kojim se možete vratiti na stranicu s listom zadnjih 12 vijeća. Na stranici s listom vijeća možete odabrati neku drugu kombinaciju arhiviranih vijeća.

s

Na izborniku pod naslovom ODABIR VIJEĆA možete pomoću padajućeg izbornika odabrati oblik vijeća, redovno, izvanredno, redovno PDS, izvanredno PDS, svečano, zatim godinu u kojoj je vijeće održano ili u prostor za datume točno odrediti između kojih datuma želite pretraživanje te na kraju možete upisati redni broj traženog vijeća. Kad ste odabrali željene parametre, sve ili samo jedan, kliknite na gumb Kreni i dobiti će te listu vijeća.

s

Opcijom Pretraživanje koju možete naći na desnom izborniku možete potražiti točno određen dokument sa svih sjednica vijeća koje su unesene u bazu podataka. Parametri po kojima možete pretraživati su opet tip vijeća, godina održavanja vijeća ili datumi između kojih se vijeće održalo, redni broj vijeća, dio teksta u samom dokumentu ili dio ili cijeli naslov dokumenta. Ako podesite sve parametre to će suziti pretragu. Pri pretraživanju po sadržaju dokumenta ili po naslovu možete upotrijebiti logički operator AND tako da dvije riječi spojite sa simbolom #. Npr ako tražite Ivana Ivanovića i upišete samo Ivanović pronaći će te sve dokumente koji u sebi imaju riječ Ivanović bez obzira na ime, a ako upišete Ivan#Ivanović naći će te samo dokumente koji imaju u sebi riječi i Ivan i Ivanović.

s