Naslovnica >Intranet >Obavijesti  
Obavijesti
Niste prijavljeni! Prije ulaska u intranet morate se
prijaviti na prvoj stranici Prijavljujete se sa svojom AAI@EduHr lozinkom
koja se upotrebljava i za ulaz u LMS sustav fakulteta. AAI@EduHr lozinke možete preuzeti kod gosp. Željka Pavlina u sobi 207