Naslovnica >Osiguranje kvalitete  
 
 
 
 
 
 
 
 
Osiguranje kvalitete

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
FAKULTETSKO VIJEĆE
Zagreb, Šalata 3
tel. 01 4566-909, faks 01 4566-724

 

Broj: 380-59/11-100/302/1
Zagreb, 25.01.2011.

Na temelju članka 152. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Medicinskog fakulteta, Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj dana 25.01.2011. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

 

1. Imenuje se Povjerenstvo za promicanje kvalitete, u sljedećem sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Gordana Pavleković, predsjednica

2. Doc. dr. sc. Tomislav Luetić
3. Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
4. Prof. dr.sc. Želimir Bradamante
5. Doc. dr. sc.Ozren Gamulin
6. Prof. dr. sc. Nada Čikeš
7. Drago Horvat, prof.
8. Matija Ćirko, student
9. Drago Horvat – tajnik Povjerenstva

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekan:
Prof. dr. sc. Davor Miličić

 

Odluka (pdf)