Home arrow Galerija arrow Tea Timearrow TeaTime w Marijan Klarica (travanj 2016)
marjan klarica Prof. dr. sc. Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redoviti profesor u trajnom zvanju u Katedri za farmakologiju MEFa. Rođen je u ljeto 1960. god. u Benkovcu odakle 1979. god. dolazi u Zagreb kako bi upisao studij medicine koji završava 1984. god. Odrađuje liječnički staž i 1985. god. izabire se u stručnog suradnika na Zavodu za farmakologiju. Poslijediplomski studij iz predkliničke eksperimentalne farmakologije pohađa od 1985.-88. kada brani magistarski rad "Uloga osmotski aktivnih tvari u regulaciji intrakranijalnog tlaka". Doktorira 1992. god. kada brani disertaciju pod naslovom "Uloga osmolalnosti likvora u patofiziologiji intrakranijalnog tlaka". Nakon obrane disertacije izabire se za višeg asistenta na Zavodu za farmakologiju.
    Od 1991. do 1993. godine radi u Glavnom sanitetskom stožeru RH (organizira prikupljanje i raspodjelu lijekova i sanitetskog materijala prema potrebama). Godinu dana (1994.-95) provodi na postdoktorskom usavršavanju u Synthelabo Recherche u Francuskoj (Pariz). Docentom postaje 1997. god., izvanrednim profesorom 2002. god, redovnim profesorom 2007. god., a od 2012. izabran je u redovitog profesora u trajnom zvanju.
    Od 2000. god. ravnatelj je Centra za kliničku primjenu neuroznanosti i tu funkciju vrši do 2009. god. kada postaje prodekan za upravu i poslovanje MEFa. Od ak. g. 2012/13 pročelnik je Katedre i predstojnik Zavoda za farmakologiju MEFa.
    Područje njegova znanstvenoga djelovanja je temeljna medicina – neuroznanost i farmakologija, a uže područje rada farmakologija i patofiziologija cerebrospinalnoga likvora i intrakranijskoga tlaka. Dobitnik je državne nagrade za znanost (znanstveno dostignuće iz biomedicinskog područja) za 2010. godinu te nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2014. (područje medicinskih znanosti) za značajno znanstveno otkriće objavljeno u dvama originalnim znanstvenim radovima o novom poimanju fiziologije i patofiziologije likvora, hidrocefalusa i intrakranijskoga tlaka. Iste godine dobiva i posebnu nagradu rektora Sveučilišta u Zagrebu za rad u sveučilišnim tijelima.
    Bio je voditelj više znanstvenih projekata financiranih od MZOS RH, Sveučilišta te Zaklade za znanost. Bio je voditelj dvaju tehnologijskih projekata koji su rezultirali s izradom četiri prototipa novih ultrazvučnih uređaja (NECUP-2 i UMPROMS-1) za primjenu u endoskopskoj neurokirurgiji i u različitim mikrokirurškim operacijama.
    Član je uredničkih odbora u časopisima Periodicum Biologorum i Translational Neuroscience te je pet puta bio gostujući urednik znanstvenih časopisa i zbornika znanstvenih radova. Od 2014. godine predsjednik je Upravnog odbora časopisa Croatian Medical Journal. Član je niza domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih društava.  Recenzent je u nizu časopisa.
    Iz svojega područja objavio je više od 200 znanstveno-stručnih publikacija, od čega preko 40 znanstvenih radova u časopisima indeksiranima u podatkovnoj bazi Web od Science (WoS), citiranih više od 400 puta, s h-indeksom od 12.


TeaTime_04-2016 37

TeaTime_04-2016 38

TeaTime_04-2016 39

TeaTime_04-2016 40

TeaTime_04-2016 41

TeaTime_04-2016 42

TeaTime_04-2016 43

TeaTime_04-2016 44

TeaTime_04-2016 45

TeaTime_04-2016 46

TeaTime_04-2016 47

TeaTime_04-2016 48

Kalendar

« < Sijecanj 2021 > »
P U S C P S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadolazeći događaji

Bez dogadaja

Tko je online

Statistika

Korisnika: 174
Novosti: 1625
Linkova: 0