Home arrow Galerija arrow Tea Timearrow TeaTime w Vedrana Petrovečki (prosinac 2015)
Petrovečki VedranaProf. dr. sc. Vedrana Petrovečki, izvanredna profesorica u Katedri za sudsku medicinu i kriminalistiku, specijalistica patološke anatomije i specijalistica sudske medicine, predsjednica Odbora za sudbena mišljenja MEFa. Uže područje njenog rada su sudskomedicinska vještačenja.
Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi iz sudske medicine na Medicinskom i Pravnom fakultetu. Voditelj je predmeta za nastavu sudske medicine za studij na hrvatskom jeziku, te suvoditelj za studij na engleskom na MEFu, predavačica na tečajevima izobrazbe kandidata za stalne sudske vještake u organizaciji Hrvatske liječničke komore (od 2009. god.). Predavačica je na više poslijediplomskih tečajeva.
Stalni je sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu; izrađuje sudskomedicinska vještačenja za potrebe županijskih i općinskih sudova na području RH; sudjeluje i koordinira izradu multidisciplinarnih (timskih) vještačenja; vještak konzultant je za potrebe Državnog odvjetništva i policije; konzultant vještacima u drugim gradovima/županijama RH.
Stručno se usavršavala u području molekularne biologije (1992.-1993. god.) na Zavodu za eksperimentalnu radioterapiju, u bolnici M.D. Anderson Cancer Center, Houston, SAD, na projektu utjecaja zračenja na oštećenje kromosoma.
Članica je Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku od 1994. god., i prolazi sve stadije u napredovanju. Od 2013. god. je izvanredni profesor sudske medicine. Doktorsku disertaciju brani 2001. god.
Dobitnica je diplome HLZ (1999. i 2009. god.) u znak priznanja za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, medicinske znanosti i zdravstva u RH., a 2009. god. dobila je status počasnoga člana (priznanje za rad u društvu) The International Academy of Legal Medicine (IALM).
Aktivno sudjeluje u identifikaciji žrtava Domovinskog rata kao član tima Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku (od 1994. do danas).
Sudjelovala je u izradi prijedloga novog Pravilnika o načinu pregleda i utvrđivanju vremena i uzroka smrti, te Pravilnika o obrascu potvrde o smrti, u pripremi programa edukacije liječnika, te u njenoj provedbi.
Radila je na više znanstvenoistraživačkih projekata. Od 2012. god. je voditelj programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz sudske medicine. Sudjelovala je u izradi novog Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine za specijalizaciju iz Sudske medicine.
Članica je radne skupine za usklađivanje nacionalne prakse sa standardima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) za indikator smrtnost među ovisnicima, pri Uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske.
Inicijator je obnove preparata muzeja Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku, a koji se koriste i u nastavi u predmetu Sudska medicina.
Članica je više liječničkih društava HLZ-a poput Hrvatskog društva sudskih medicinara i toksikologa (čija je tajnica), Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu (2. potpredsjednica), HLK, Hrvatskog društva medicinskih informatičara te International Academy of Legal Medicine.
Sudjeluje u organizaciji više znanstvenih i stručnih skupova. Recenzentica je više znanstvenih časopisa. 


TeaTime_12-2015_ 01

TeaTime_12-2015_ 02

TeaTime_12-2015_ 03

TeaTime_12-2015_ 04

TeaTime_12-2015_ 05

TeaTime_12-2015_ 06

TeaTime_12-2015_ 07

TeaTime_12-2015_ 08

TeaTime_12-2015_ 09

TeaTime_12-2015_ 10

TeaTime_12-2015_ 11

TeaTime_12-2015_ 12
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 12 od 58

Kalendar

« < Prosinac 2020 > »
P U S C P S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nadolazeći događaji

Bez dogadaja

Tko je online

Statistika

Korisnika: 174
Novosti: 1625
Linkova: 0