Što je STUDMEF
i kako postati njegovim clanom?

        STUDMEF je jedna od službenih Web stranica Medicinskog fakulteta (Web MEFa) koja je postavljena s ciljem pružanja korisnih informacija studentima medicinskog fakulteta. Tijekom vremena stranica je prerasla pocetne okvire i danas osim informacija za studente nudi niz sadržaja korisnih mladim lijecnicima, asistentima i nastavnicima našeg fakulteta. Buduci da se radi o službenoj stranici weba MEFa za cijeli njen sadržaj odgovora urednik STUDMEFa, koji po hijerarhiji odgovara glavnom uredniku weba MEFa, a on dalje odgovara dekanu MEFa.
Pri stvaranju weba MEFa (2001. god), linku je dat naziv "Studenti" jer smo željeli da samim nazivom linka naglasimo da se pod njim mogu naci informacije za studente. Tada je, kao i za sve ostale službene stranice weba MEFa, tako i za STUDMEF bilo predvideno da ga vodi netko od clanova fakulteta (asistenti, docenti ili profesori). U maju 2001. ponudeno mi je uredivanje STUDMEFa (naziv smo mu dali sredinom listopada 2001.) što sam sa zadovoljstvom prihvatio i tijekom slijedecih nekoliko mjeseci smo iz nicega zapoceli sa stvaranjem osnovnih kontura današnjeg STUDMEFa. Iako je sam naziv linka "Studenti" u pocetku unosio zabunu jer su ga mnogi, kako zbog dijela sadržaja koje je pružao tako i zbog onih koji su sudjelovali u njenom stvaranju, zamjenjivali za "studentsku stranicu" (što bi znacilo da za njega odgovaraju studenti, što ovdje nije slucaj), danas su te dileme postale sasvim bezpredmetne.

      Tko ga ureduje i održava?   STUDMEF ureduje i održava tim kojeg sam okupio oko sebe, a sastavljen je od studenata svih godina studija te od kolega asistenata, docenata i profesora. Aktivno jezgro STUDMEFa cini grupa od 10tak studenata koje je iz prakticnih razloga nazvano tim STUDMEFa odnosno Uredništvo STUDMEFa. S obzirom da se radi o službenoj stranici weba MEFa tako je i za sve aktivnosti tima iskljucivo odgovoran voditelj tima odnosno urednik STUDMEFa.

        Kako je nastao tim studmefovaca? Stvaranje tima se dogodilo sasvim slucajno. Pri preuzimanju obaveze uredivanja stranica namijenjenih informiranju studenata date su mi smjernice kako bi stranica trebala izgledati (radni naziv linka bio je STUDENTSKE AKTIVNOSTI). Stranica je, kako joj je i ime govorilo, trebala sadržavati tek infomacije o studentskim sportskim dogadanjima, tribinama i akcijama studentskih udruga i zbora. Moja je ideja o izgledu i organizaciji stranica namijenjenih studentima bila sasvim drugacija i na srecu u realizaciji te ideje nisam imao nikakvih problema. U lipnju 2001. napisao sam projekt o izgledu, organizaciji i funkciji buduceg STUDMEFa. Prema tom projektu (klikni na sliku lijevo za detalje o prvoj verziji programa), za STUDMEF sam planirao cijeli niz vecih i manjih linkova i bilo je jasno da to necu moci sam napraviti vec da cu trebati jedan pravi mali tim s kojim bih to ostvario. Dugo sam dvojio da li da oko sebe okupim tim sastavljen od kolega asistenata ili tim sastavljen od studenata. Bilo je to doba kad je malo tko na fakultetu znao uredivati web stranice (ni sam nisam imao pojma što to znaci niti sam znao u što se upuštam). Zbog višegodišnjeg rada sa studentima izbor je pao na studente, što se pokazalo dobrim izborom. Ubrzo nakon toga zapoceta je potraga za studentima koji znaju uredivati Web stranice te za onima koji imaju dara za pisanje. Vec pocetkom rujna 2001. okupio sam tim od 10tak studenata koji su imali zadatak da na temelju napisanog plana i programa izrade buduce stranice STUDMEFa. Bio je to danonocan posao koji je završen u relativno kratkom roku. Stranice STUDMEFa otvorene su pocetkom listopada 2001. god..
Do danas je projekt - STUDMEF - realiziran gotovo u cijelosti prema originalnom planu. Od pocetka rada do danas STUDMEF je pretrpio više izmjena tako da su neki linkovi dodani dok su neki stari skinuti.

         Koja je uloga clanova tima (Uredništva) STUDMEFa: Clanovi tima se brinu za uredno funkcioniranje brojnih linkova. Planovi i ambicije su od pocetka nastanka STUDMEFa bili veliki. Ostvarenje tih planova zahtijevalo je i zahtjeva od clanova tima i velik angažman (no i pored povecanog angažmana smatram da rad u STUDMEFu nije previše zahtjevan pa tako kao primjer navodim studmefovske novinare cija je obaveza da tijekom tjedan dana napišu po jedan clanak). Velik angažman u radu STDMEFa je i glavni razlog velikog "prometa" u STUDMEFu. Do danas je kroz STUDMEF prošlo preko 50tak studenata koji su se zadržavali duže ili krace vrijeme. Uvodenje turnusnog sustava nastave imalo je ogroman negativan ucinak na broj clanova tima. Ipak, i pored svih tih otežavajucih okolnosti, uspio sam tijekom svih ovih godina u timu održati izmedu 7-13 clanova.
Proteklih je godina došlo i do promjene u sastavu suradnika tako da danas STUDMEF ima veci broj suradnika medu asistentima i nastavnicima MEFa. Od samog pocetka rada cilj mi je bio stvoriti snažno aktivno jezgro STUDMEFa sastavljeno od 13tak clanova te oko STUDMEFa okupiti cijeli niz suradnika; studenata i kolega asistenata i nastavnika.

         Što je STUDMEF do sada napravio? Od svog zacetka STUDMEF je pored uredivanja Web stranica napravio i proveo cijeli niz akcija, pocevši od organizacije dobrovoljnog darivanja krvi, stvorili smo i ostali uporni u organizaciji Dana Športa MEFa. Potaknuli smo i inicijativu za uvodenje Dana druženja i športa kao službenog dana MEFa s ciljem promocije druženja izmedu osoblja fakulteta i studenata i u okviru kojeg bi se nagradivali najbolji medicinari sportaši i umjetnici. Sudjelovali smo i u organizaciji Lijecnickog veleslaloma 2003. Zahvaljujuci inicijativi STUDMEFa postavljene su kompjuterske "djeteline" na prvom katu. Napravili smo VIRTUALNU ŠETNJU (prvi na Sveucilištu). Organizirali smo dvije tribine, (hitna stanja i tribina o Bolonji) koje su bile medu najposjecenijim tribinama u posljednjih 10tak godina. Napravili smo orgoman site sa velikim brojem vrlo korisnih i zanimljivih stranica.
Postali smo jedna od najposjecenijih stranica velikog MEFa.

         Cemu služi STUDMEF?  STUDMEF je web stranica MEFa stvorena s ciljem pružanja korisnih informacija kako studentima, asistentima, natavnicima i mladim ljecnicima o nastavi na MEFu, o Bolonjskom procesu, o ispitima, o mogucnostima ukljucivanja u razlicite istraživacke projekte te pronalaženja potencijalnih stipendija. Da se ne radi o studentskoj stranici pokazatelj su veci broj linkova i sadržaja koji nisu ni približno studentski.
Nastojimo povezati ugodno i korisno pa se pored ovih tzv. "ozbiljnih tema" na našim stranicama mogu naci i oni linkovi koji vam život na faksu mogu uciniti lakšim, ljepšim i zanimljivijim.

         KAKO POSTATI CLANOM STUDMEFa.  Clanom tima odnosno Uredništva STUDMEFa možete postati tako što se prvo javljate odgovornom uredniku STUDMEFa i zatim na temelju razgovora, vaših želja i potreba STUDMEFa postajete aktivnim clanom ili suradnikom STUDMEFa. Clanovi tima nisu samo i iskljucivo studenti vec su to i suradnici i nastavnici Medicinskog fakulteta te zainteresirani mladi lijecnici.
Kako na pocetku tako i danas najpotrebniji su mi dizajneri, odnosno studenti koji znaju uredivati Web stranice. Njih je na medicini oduvjek bilo premalo. S obzirom da su buduci planovi STUDMEFa usmjereni prema edukaciji pojavila se potreba za svima koji znaju uredivati tekstove.

Na kraju koristim priliku da pozovem sve zainteresirane za rad u STUDMEFu da mi se jave na mail: zizak@mef.hr za dogovor.

Doc. dr. Mirza Žižak
odgovorni urednik STUDMEFa
Mail:
urednistvo-studmef@mef.hr

Odgovorni urednik: doc. dr. sc. Mirza Žižak