Alkohol i mozak
(6 glasova)

Anchika   
Saturday, 13 September 2008

mozakŠto alkohol radi našem mozgu je poznato kad je u pitanju retrospektivno pamćenje. Naravno, otežano je prisjećanje događaja iz prošlosti, kronološki je poredak pobrkan i tako dalje. To se događa kod dugotrajnog uzimanja alkohola i zove se alkoholna demencija. Međutim, par ljudi sa Sveučilišta u Teessidu se zapitalo što alkohol radi pamćenju koje uključuje svakodnevne aktivnosti.
Jasno nam je kako će se dio pamćenja izgubiti, ali hoće li se zaboravljati i radnje koje se trebaju obaviti svaki dan, kao. npr. zaključati vrata itd. ? Studijom se došlo zaključka kako je to još jedan učinak alkohola na funkciju mozga. Pokazalo se kod osoba koje uzimaju više alkohola mnogo grešaka u radu i zaboravljanje više radnji koje se trebaju obaviti u budućnosti. No, to nije kraj. To samo po sebi ne bi bilo toliko zabrinjavajuće da nije uočena ova činjenica: osobe koje uzimaju alkohol unutar preporučenih granica, u usporedbi s osobama koje ne uzimaju alkohol, pokazuju značajan porast problema s pamćenjem.

Ovdje se radi o ljudima koji svaki dan konzumiraju alkohol. Demencija će se razviti kod kroničnog i pretjeranog uzimanja alkohola. Uzimanje čak i unutar postavljenih granica također uzorkuje diskretne, ali stvarne promjene u mozgu. Moje pitanje je: kako onda ne shvatiti kao prijetnju rastući trend opijanja među mladima? I kako to spriječiti? Promjene se događaju, polako, ali sigurno. Zašto ne bismo cijenili kvalitetu života i naše kognitivne sposobnosti više od trenda i ludog provoda? Zašto ne bismo jedni druge na to ohrabrivali?
Nedavno nabasah na simpatičnu studiju o utjecaju alkohola na oštećenje verbalnog pamćenja, što uključuje pamćenje riječi i verbalnih entiteta. No, da se stvar malo zakomplicira, proučavane su dvije grupe ljudi, obrazovani i neobrazovani.  Ispostavilo se kako obrazovani u svakom slučaju imaju manje oštećenja pamćenja od neobrazovanih i kako je to lijepo naznačeno, to je vjerojatno u vezi s načinom konzumiranja alkohola. Zanimljivo, zar ne?