Geni i što s njima?
(0 glasova)

Anchika   
Wednesday, 15 April 2009
geniLjudski genom je dekodiran. Znamo kako naše baze rade abacedu od poznatih slova A,T,C,G...
Znamo i kako se sve to prepisuje, stvaraju se  proteini, pa se sve to skupa obrađuje i eto nas. Jedinstvenih ljudskih bića.

Naš genom je u svakom  slučaju genijalan način prijenosa informacija. Kompaktan skup dušićnih baza,čijim je slijedom zapisana svaka naša karakteristika. Kakve ćemo imati boje oči, hoćemo li biti skloni debljanju...pa čak bih se usudila reći i da neke karakterne osobine mogu imati svoj zapis nukleotida negdje u nama.

Sa svih strana se pojavljuju  studije o pronalascima gena za određenu ljudsku osobinu. Npr, za pamćenje, alkoholizam itd...Sve što naslijedimo od naših roditelja negdje je zapisano u nama. I to je u redu. Gen se prepiše, RNA se kasnije obrađuje, slažu se aminokiseline, pa se i one obrađuju, pa ovise jedne o drugima...i što dalje?

Dijelimo 99.8 % genoma sa čimpanzama, a opet smo tako različiti. Čak je veća razlika među genomima pojedinaca u ljudskoj vrsti nego između čimpanze i čovjeka. Odgovor se nameće sam- nije sve u samom slijedu nukleotida, nego u obradi proteina. I zaista se ulažu napori u to da se dekodira tzv. proteom. Dosad je otkriveno više od 50 000 tisuća načina prepisivanja gena. Doista, neki geni se neće nikada ispoljiti bez adekvatnog utjecaja iz okoline. Kako geni utječu na razvoj našeg mozga, teško je sa sigurnošću reći, jer je sve više dokaza da je mozak podložan promjenama, i obrnuto, da naš mozak utječe na naš karakter.

Možda je stvarno naša čitava povijest kao ljudskog roda zapisana u našim genima, jednostavnom redoslijedu nukleotida. No, koji je taj čaroban trenutak kada gen postaje dio našeg karaktera još ne možemo reći.