Upala kao vjerojatni uzrok Azheimera?
(3 glasova)

Lira & Doc   
Saturday, 01 August 2009

alzO Alzheimeru, njegovim uzrocima će se najvjerojatnije još dugo dugo raspravljati . Svako malo pojavi se skupina znanstvenika koja tvrdi da je utvrdila uzrok nastanka. Tako je učinila i skupina znanstvenika Medicinskog fakulteta u Saint Louisu koja tvrdi da je otkrila potencijalni uzrok Alzheimerove bolesti. O čemu se zapravo radi?

Navedena skupina smatra da je za nakupine amiloida beta proteina kriv loš rad protonske crpke, poznata kao LRP pumpa, za koju smatraju da navedeni amiloid izbacuje van. Slikovito su njen loš rad usporedili sa crvenim svjetlom na semaforu koji zaustavlja odnošenje lošeg amiloida van iz središnjeg živčanog sustava.
Profesor William A. Banks,
jedan od autora studije, je svoju pretpostavku potvrdio na miševima. Naime, istraživaći su miševima inicirali blokator navedene crpke, nakon čega su miševi zbunjeno bauljali po kavezu pokazujući prilične defekte pamćenja.
U studiji se nastojao pronaći i glavni krivac za prestanak normalnog funkcioniranja LRPa.  Jedan od mogućih odgovora je upala, budući da je zamijećeno da je u miševa koji su preboljeli upalu idošlo do inaktivacije protonske crpke. Simptomi koji su se nakon toga pojavili umnogome su nalik onima koje se vide u Alzheimerovoj bolesti.
U konačnici autori zaključuju da ako je doista istina da je Alzheimerova bolest povezana s upalom, znači da će protuupalni lijekovi (autori članka preporučuju indometacin) imati značajnu ulogu u prevenciji ove pošasti današnjeg doba.