Dekanova nagrada za najbolju disertaciju za ak.god. 2008/09
(4 glasova)

Doc   
Friday, 18 December 2009
 dr. Nadira Duraković 

Dr. sc. Nadira Duraković

NAJBOLJA DISERTACIJA

iz područja
TEMELJNIH MEDICINSKIH ZNANOSTI

dr. Zdravko Mitrović

Dr. sc. Zdravko Mitrović

 NAJBOLJA DISERTACIJA 

 iz područja
KLINIČKIH MEDICINSKIH ZNANOSTI

 Alan Ivković 

Dr. sc. Alan Ivković

 NAJBOLJA DISERTACIJA 

 iz područja
TRANSLACIJSKIH ISTRAŽIVANJA

 Ivana Kolčić 

Dr. sc. Ivana Kolčić

 NAJBOLJA DISERTACIJA 

 iz područja
JAVNOG ZDRAVSTVA