MRI, feritin i geni?
(0 glasova)

Anchika   
Wednesday, 06 January 2010
dnaDinamičko oslikavanje ekspresije gena se koristi za detekciju tranakripcijske i translacijske aktivnosti gena uz pomoć tzv. gena reportera (˝reporter genes˝), čiji su produkti sinteze lako detektabilni nekom od dostupnih metoda. U kakvoj je to vezi sa feritinom i magnetskom rezonancom?

Tzv. ˝reporter gene˝ je pod kontrolom promotorske regije ciljanog gena, dakle mi možemo umetnuti gen koji će ˝pokrenuti˝ geni promotori DNK koju dinamički analiziramo. Sinteza produkta znači aktivnost umetnutog gena, i na neki način izvještava o događajima na molekularnoj razini. Obično se za tu svrhu koristi gen krijesnice koji kodira enzim luciferazu i detekcijom bioluminiscencije očitavamo dinamiku genetskog koda.

Nedavno je kao ˝reporter gene˝ isproban gen koji kodira feritin. Aktivnost feritina se lako može oslikati magnetskom rezonancom. Zašto je to tako revolucionarno? Uporabom MRI dobivamo visoku prostornu rezoluciju, bolji kontrast u mekim tkivima, te bolji prikaz dubokih tkiva.
Tako možemo dobiti precizne informacije o aktivnosti gena koji su nam klinički interesantni.
Međutim, to nije samo dijagnostički vrijedno, nego znači i otvaranje vrata djelotvornoj genskoj terapiji, koja bi promijenila mnoge živote.