Dekanova nagrada za najbolju disertaciju za ak.god. 2009/10
(8 glasova)

Doc   
Sunday, 19 December 2010
 Hojsak 

Dr. sc. Iva Hojsak

NAJBOLJA DISERTACIJA

iz područja
KLINIČKIH MEDICINSKIH ZNANOSTI

Bičanić

Dr. sc. Goran Bičanić

 NAJBOLJA DISERTACIJA 

 iz područja
KLINIČKIH MEDICINSKIH ZNANOSTI

 Čavar 

Dr. sc. Ivan Čavar

 NAJBOLJA DISERTACIJA 

 iz područja
TEMELJNIH MEDICINSKIH ZNANOSTI

 Janjanin 

Dr. sc. Saša Janjanin

 NAJBOLJA DISERTACIJA 

 iz područja
TRANSLACIJSKIH ISTRAŽIVANJA

 Ožvačić Adžić 

Dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić

 NAJBOLJA DISERTACIJA 

 iz područja
JAVNOG ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE