Dekanova nagrada za najbolji znan. rad u 2009/10
(8 glasova)

Doc   
Sunday, 19 December 2010
    
Marija Gogić, Klara Brgić

Marija Gogić
Klara Brgić

 

NAJBOLJI ZNANSTVENI RAD

 

 

Nina Vrsaljko, Iris Žunić

Nina Vrsaljko
Iris Žunić

 

NAJBOLJI ZNANSTVENI RAD

 

 

Padjen

Ivan Padjen

 

NAJBOLJI ZNANSTVENI RAD

 

 

 Ana Čorić, Marina Krnić

 Ana Ćorić
Marina Krnić

 

 NAJBOLJI ZNANSTVENI RAD

 Edita Lukić, Goran Madžarac, Alen Švigir 

 Edita Lukić
Goran Madžarac
Alen Švigir

 NAJBOLJI ZNANSTVENI RAD