Dekanova nagrada za najbolji studentski rad 2010/11
(5 glasova)

Doc   
Monday, 19 December 2011
    
Dekanova nagrada za znanstveni rad 2011.

Ida Marija Šola,
Vedran Lokošek

 

NAJBOLJI ZNANSTVENI RAD

 

 

Dekanova nagrada za znanstveni rad 2011.

Petra Lovrec,
Mia Smoljan

 

NAJBOLJI ZNANSTVENI RAD

 

 

Dekanova nagrada za znanstveni rad 2011.

Mislav Pap,
Sven Županić

 

NAJBOLJI ZNANSTVENI RAD

 

 

 Dekanova nagrada za znanstveni rad 2011.

Krešimir Rukavina,
Diana Špoljar,
Petra Kranjčec

 NAJBOLJI ZNANSTVENI RAD

 Dekanova nagrada za znanstveni rad 2011. 

 Krešimir Živković,
Ana Zelić

 NAJBOLJI ZNANSTVENI RAD