Dekanova nagrada za najbolju disertaciju za ak.god. 2012/13
(1 glas)

Doc   
Sunday, 15 December 2013
 najbolja disertacija 2013 
DEKANOVA NAGRADA

iznimna znanstvena produktivnost tijekom izrade disertacije

Sedmak Judas 
 Vasung Kostovic 
 Ĉuk Baric 
 Barun Habek 
 Kuliš Kaštelan