Dekanova nagrada za najbolju disertaciju za ak.god. 2013/14
(1 glas)

Doc   
Saturday, 20 December 2014
 najbolja disertacija 2013 
DEKANOVA NAGRADA

iznimna znanstvena produktivnost tijekom izrade disertacije

Perić 
Petričević 
Pogledić