Obavijest brucošima o predavanju o LMSu koje će se održati u petak 18.09.2015.
(0 glasova)

Doc   
Tuesday, 15 September 2015
Za potrebe edukacije i komunikaciju sa studentima Medicinski fakultet koristi LMS sustav (sustav za upravljanje nastavnim sadržajima). Putem LMSa studenti dobivaju sve informacije o predmetima, o rasporedima, o ispitima i ispitnim rokovima.
Studenti preko LMSa mogu pristupiti nastavnim materijalima, priručnicima, zadacima i testovima za provjeru znanja koji se nalaze u e-kolegijima.
 
U petak, 18.09.2015. u 10.15. održat će se u dvorani Čačković predavanje o LMS sustavu u okviru kojeg će se studenti upoznati s LMS sustavom, njegovim mogućnostima i pravilima korištenja.

Tijekom predavanja organizirana je radionica tijekom koje će se studenti registrirati u novi LMS sustav za akademsku godinu 2015./16.. Novi LMS sustav će se aktivirati u istog dana u 10.00.

Svi se studenti pozivaju da za predavanje ponesu sa sobom laptop, tablet i/ili pametne telefone kako bi:

  • se registrirali u LMS sustav i upoznali se s njim
  • naučili kako promijeniti lozinku u svoma AAI korisničkom računu
  • uredili svoj profil
  • kako bi naučili koristiti sustav za slanje poruka
  • aktivirali svoju službenu fakultetsku studentsku email adresu
Za pristup i neometano korištenje LMS sustava studenti moraju urediti svoje LMS profile u koje će Ured za e-učenje postaviti fotografije snimljene 17.09.2015. u organizaciji Medicinskog fakulteta.
 
Studentima će nakon predavanja biti predstavljene neke od aktivnosti na MEFu u koje će se moći uključiti.