Dekanova nagrada za najbolji studentski rad 2014/15
(0 glasova)

Doc   
Thursday, 17 December 2015
    
dekanova za znanstveni rad 2014-15

 

dekanova za znanstveni rad 2014-15

 

NASLOV RADA:

„Rana proteinurija kao prediktor kronične nefropatije presatka“

 

 

dekanova za znanstveni rad 2014-15

NASLOV RADA:

 „Uloga antagonista signalnog puta Wnt - proteina sFRP3 u astrocitnim tumorima mozga čovjeka“

 

dekanova za znanstveni rad 2014-15

 NASLOV RADA:

 „Kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka – značajan doprinos kvalitetnijem liječenju hipertoničara“

dekanova za znanstveni rad 2014-15 

 NASLOV RADA:

„Dugodjelujući antipsihotici u liječenju shizofrenije – stavovi psihijatara i pacijenata“

dekanova za znanstveni rad 2014-15

 NASLOV RADA:

„Promjena genskog i proteinskog izražaja betaglikana u tkivu karcinoma dojke“