Dekanova nagrada za najbolju disertaciju za ak.god. 2014/15
(0 glasova)

Doc   
Thursday, 17 December 2015
 najbolja disertacija 2015 
DEKANOVA NAGRADA

iznimna znanstvena produktivnost tijekom izrade disertacije

najbolja disertacija 2015 
najbolja disertacija 2015