Dekanova nagrada za uspjeh na studiju sestrinstva za 2015/16
(0 glasova)

Doc   
Thursday, 22 December 2016
Dekanova nagrada 2015/16 Dobitnici dekanove nagrade na diplomskom studiju sestrinstva za postignuti uspjeh u studiju za ak. god.2015/16.

 

 
dekanova nagrada 2015/16 
Kolun­iŠ

 

NAJBOLJA STUDENTICA PRVE GODINE

 Rajter 

NAJBOLJA STUDENTICA PRVE GODINE

 DakiŠ 

NAJBOLJI STUDENT
DRUGE GODINE

 Horcicka NAJBOLJA STUDENTICA DRUGE GODINE