MEF ima zavidni navijački potencijal!
(0 glasova)

Skali   
Monday, 18 March 2002
navijaciceMEF ima zavidni navijački potencijal! Naravno, ovo je bloody sarkastično, odnoseći se barem na o­no što smo vidjeli u polufinalu Sveučilišnog prvenstva u subotu, 19.1.2002. Odbojkašice su protiv PMF-a bile praćene burnim navijanjem šestoro navijača, a nogometaši su se contra Katoličko-bogoslovnog fakulteta gušili u razularenom vrištanju četvoro divljih&nekontroliranih pripadnika lokalne navijačke skupine (djevojke i uža rodbina). Kritika se, naravno, ne odnosi na tih 10 prisutnih (za svaku pohvalu i dođite nam opet) već na ostatak studentske populacije MEF - a.
GDJE STE BILI?!
Kritiku isto tako upućujemo i Katedri za TZK pri MEF - u koja nije htjela beneficirati dolazak na navijanje jednim plusom ili ga doživjeti kao ekvivalent odlasku na Sljeme, već se na taj "drastični" potez odlučila eventualno za finale. Možda bi malo boljim sluhom matične katedre za natjecanja, Sveučilišna prvenstva i Veslačke regate bile i bolje posjećene - a podrške za pobjedu ne bi izostalo. Suvišno je spominjati da niti na utakmicama za 3. mjesto 26.1.2002, navijačka loža nije bila ništa popunjenija - ajde barem se vrhuška SportMEF - a pristojno iskazala.