Stromalne stanice slezene promiču diferencijaciju
(0 glasova)

ikL   
Tuesday, 09 November 2004
stanicastromalne stanice slezene promiču diferencijaciju regulacijskih dendritičkih stanica. Iako je važnost dendritičkih stanica u prezentaciji antigena dobro poznata, ulozi limfatičkog mikrookoliša u diferencijaciji i aktivnosti dendritičkih stanica poklonjeno je malo pažnje. Nakon što se susretnu s antigenom u perifernim tkivima, nezrele dendritičke stanice sazrijevaju i putuju u sekudarne limfatičke organe gdje aktiviraju limfocite T. Široko je prihvaćeno da zrela dendritička stanica potom umire mehanizmom pobudom izazvane (engl. activation induced) apopotoze.
Većina istraživanja o sudbini dendritičkih stanica je, međutim, provedena in vitro, zanemarujući pri tome ulogu mikrookoliša u limfatičkim organima. Xuentao Cao se, stoga, odlučio posvetiti uticaju stormalnih stanica na diferencijaciju dendritičkih stanica. U novom broju časopisa Nature Immunology (studeni 2004.) pokazao je da stromalne stanice slezene promiču diferencijaciju dendritičkih stanica najprije do zrelih dendritičkih stanica a potom u posebnu i veoma zanimljivu populaciju regulacijskih dendritičkih stanica. Regulacijske dendritičke stanice imaju pojačani izražaj nekih kostimulacijskih molekula, kao i interleukina-10 te dušičnog oksida (NO). NO kojeg stvaraju regulacijske dendritičke stanice može potom suprimirati proliferaciju limfocita T nakon njihovog dodira sa zrelim dendritičkim stanicama.
Drugim riječima, ne samo da zrela dendritička stanica nije završni stadij životnog puta dendritičke stanice, nego u kasnim fazama imunološkog odgovora dendritičke stanice mogu suprimirati proliferaciju limfocita T, pridonoseći tako homeostazi imunološkog sustava. Čini se dakle, da stromalne stanice limfatičkih organa ne pružaju samo mehanički okvir unutar kojeg se odvija imunološki odgovor, nego imaju i važnu regulacijsku ulogu. (Zhang M et al. Nat Immunol 2004;11:1124-33.)