Osnovna namjera uvođenja ECTS sustava
(0 glasova)

Doc   
Monday, 11 April 2005
bolognaje osnovna namjera uvođenja ECTS sustava (europski sustav za prijenos kreditnih bodova) i izražavanja opterećenja kreditnim bodovima, mjerenje radnog opterećenja studenata potrebnog za svladavanje studijskog programa ili neke studijske jedinice (kolegija ili modula). Značajka sustava je u činjenici da o­n obuhvaća cjelokupni angažman studenta, što uključuje ne samo vrijeme aktivne nastave već i vrijeme potrebno da se svlada određena materija i ista položi. Ovo za posljedicu ima i značajnu promjenu u režimu studiranja.
Osnova za opterećenje studenata tijekom akademske godine polazi od slijedećeg: student bi tijekom godine (ili smestra) trebao odraditi ukupno između 1500-1800 sati godišnje (750-900 sati po semestru) što je rezultat 8-satnog dnevnog rada tijekom jedne godine (ili 5-6 mjeseci po semestru). Dogovorno se uzima da jedan semestar iznosi 30 (tj jedna studijska godina iznosi 60) ECTS bodova. Iz polaznih brojki određuje se koliko ukupno sati studenti mogu biti angažiranu tijekom tjedna: u neposrednoj nastavi, u izradi seminarskog rada, pripremi za seminare i vježbe, učenju za ispit.
Dakle, drugim riječima jedan bod ECTS predstavlja između 25-30 sati ukupnog rada.
U državama koje su već uvele sustav ECTS tjedno radno opterećenje se kreće od najmanje 37 do najviše 50 radnih sati tjedno od čega je u aktivnoj nastavi dozvoljeno najviše polovica sati.