Bolonjska deklaracija
(0 glasova)

STUDMEF   
Wednesday, 13 April 2005
Bolonjska deklaracija i dokumenti vezani za Bolonjski proces nastoje ostvariti zajedničke ciljeve na području visokog školstva u EU. Deklaraciju je 19. lipnja 1999. godine potpisalo dvadeset i devet europskih zemalja. Dvije godine kasnije, u svibnju 2001. godine. na konferenciji u Pragu i Republika Hrvatska pristupa Bolonjskoj deklaraciji.

Bolonjskom deklaracijom postavljaju se ishodišne osnove za stvaranje visokog obrazovanja koje može stvoriti savršeniju i utjecajniju Europu, u čijoj provedbi važnu ulogu ima izgradnja i jačanje zajedničkih demokratskih, kulturnih, društvenih, znanstvenih i tehnoloških dimenzija.

Ciljevi Bolonjske deklaracije su:

  • prihvaćanje sustava lako prepoznatljivih i usporedivih akademskih i stručnih stupnjeva te uvođenje dodataka diplomi radi bržega i lakšeg zapošljavanja i međunarodne konkurentnosti EHEA,
  • prihvaćanje jedinstvenog sustava dvaju ciklusa studiranja: dodiplomskoga i poslijediplomskoga. Prvi trogodišnji studij je nužan uvjet kvalifikacije na europskom tržištu rada, a drugi vodi magisteriju, odnosno doktoratu,
  • uvođenje bodovnog sustava (ECTS). Bodovi se mogu akumulirati i izvan visokoškolskog obrazovanja, putem tzv. cjeloživotnog obrazovanja (lifelong learning (LLL) programima),
  • promicanje mobilnosti i prevladavanje zapreka slobodnom kretanju studenata i nastavnika,
  • promicanje europske suradnje u osiguranju kvalitete,
  • promicanje potrebne europske dimenzije u području visokog školstva.