Zbog AIDSa obrezivanje zahvatiti Afriku
(0 glasova)

Ivy   
Monday, 13 March 2006
carapaPrema riječima Adriana Purena sa National Institute for Communicable Diseases, obrezivanje muškaraca kao oblik prevencije zaraze HIV-om jednako je učinkovito, kao i još nepostojeće ali hipotetski gledano, visoko efikasno cijepivo. U prilog ovome ide i činjenica da se u Johannesburgu postotak oboljelih među heteroseksualnim muškarcima, nakon zahvata, smanjio za nevjerojatnih 60 %.
Ova studija ujedno je i prvi korak u primjeni kirurških zahvata u rješavanju i prevenciji problema izazvanih infekcijama. Provedena je na ukupno 3724 muškarca u dobi između 18 i 24 godina sa područja Johannesburga. Polovica je, neobrezana, definirana kao kontrolna grupa, dok je na ostatku izvršen zahvat te im je preporučeno da u kritičnih šest tjedana nakon operacije apstiniraju od odnosa. Planirane su kontrole decidirane trećeg, dvanaestog te 21-og mjeseca nakon početka eksperimenta. Međutim i prije isteka roka, 18-og mjeseca nakon početka, kontrolnoj je grupi ponuđena mogućnost izvođenja preventivnog zahvata. Jer beneficije su bile neslućene. Konačan broj oboljelih od HIV-a u kontrolnoj grupi bio je 49 naprema 20 u obrezanoj. Zaključak ovog istraživanja ukazuje na obrezivanje kao zaista produktivnu prevenciju koja bi trebala biti inkorporirana u nacionalnu politiku zemalja sa visokom stopom zaraze.
Dakle, gotovo čitava Afrika je jedan golem kandidat. Studija nije ponudila adekvatna objašnjenja svoje uspješnosti. No pretpostavljeno je se da životni vijek HIV-a na penisu nakon odnosa reducira (?), odstranjivanjem prepucija smanjila se i kontaktna površina penisa, te se ujedno smanjio i broj stanica najviše podložnih infekciji koje su najbrojnije upravo na prepuciju.
Kada su preliminarni rezultati izvedeni iz ovog istraživanja objavljeni na trećoj prošlogodišnjoj konferenciji AIDS-a u Rio de Janeiru, UNAIDS je zaintrigiran uspjesima ozbiljno odlučio poraditi na još nekoliko ovako produktivnih istraživanja.