Studentske skripte postaju hit među studentima
(1 glas)

Doc   
Monday, 03 April 2006

labosje već mjesecima skripta iz patofize autora studenta Lovre pravi hit među studentima. Iako STUDMEF već mjesecima nema direktan link na dotičnu skriptu, broj hitova se ne smanjuje već suprotno u pojedinim se razdobljima o­no penje na preko 6000 hitova u mjesec dana (ožujak 2006.).

Postaju li naši studenti poput zapadnih im kolega ili su ispred njih? Naizgled teško, ali za o­ne bolje informirane u biti lagano pitanje. Za sve o­ne koji još ne znaju, vani (u udaljenom SAD ili nešto bliže u EU), što silom prilika, što svojom nadobudnošću studenti postaju autori različitih handouta, priručnika, šalabahtera i tome sl. Ne čekajući da se tome dosjete o­ni koji bi trebali ili popravljajući o­no što nije napravljeno dovoljno kvalitetno, studenti u tim i takvim sveučilištima pišu (često u suradnji s nastavnicima tih sveučilišta) prave priručnike koje zatim publiciraju. Te i takve priručnike ostali studenti zatim mogu sasvim legalno kupovati u specijaliziranim knjižarama.

Kod nas studenti još nisu otišli tako daleko, što ne znači da neće. Za sada se sve svodi na publiciranje različitih handouta ili skripti po internetu koje zatim ostali studenti downloadaju s većim (ili manjim) oduševljenjem. Sve ovisi o tome koliko je kvalitetna i koliko korisna skripta koju "skidaju".

Ovaj tjedan smo upozoreni na jednu takvu studentsku skriptu koja obrađuje organsku kemiju, za MKBK1. Ista je dostupna za download i prema našim informatorima mogla bi biti od koristi za ponavljanje prije ispita. Prema dobivenim informacijama, ista je podložna daljnjim poboljšanjima i ako imate neke prijedloge za modifikaciju, samo naprijed, pomoći će te, ako ništa, bar budućim generacijama. Link za download je na www.perpetuum-lab.com tj. OVDJE. "It's not what you have, it's what you share..."