Razlikuju li se vitamini u hrani od onih u tabletama?
(0 glasova)

Eluard   
Monday, 24 April 2006
vitaminiChristine Rosenbloom, profesorica nutricije na Georgia State University, kaže da su vitamini i minerali u dodacima hrani sintetski oblici hranjivih tvari, ali to ne mora nužno značiti da su na bilo koji način inferiorni prirodnima. Čak i o­ni dodaci hrani koji se reklamiraju kao «prirodni» moraju sadržavati umjetno načinjene sastavnice, jer bi inače tablete od sasvim prirodnih komponenata bile veličine loptice za golf.

Većim dijelom, naše tijelo dovoljno kvalitetno apsorbira i sintetske vitamine, pa nema nikakve bitne razlike između «prirodnih» pripravaka i o­nih umjetnih. Čak neke od 13 priznatih vitamina (A, B1, B2, B3, B6, B12, folat, biotin, pantotenska kiselina, C, D, K, i E) tijelo apsorbira bolje iz sintetskih pripravaka nego iz hrane. Jedina iznimka je vitamin E, koji se u prirodnom obliku, kao RRR-alfa-tokoferol bolje apsorbira od sintetske forme, koja je racemična smjesa alfa-tokoferola, no danas svi bolji umjetni dodaci hrani sadrže uglavnom prirodni oblik, pa je i tableta postala kvalitetan izvor tog vitamina.

Da bi se apsorpcija uopće dogodila, tableta se mora otopiti i dezintegrirati, što se provjerava posebnim testovima želučane dezintegracije. Proizvodi bi trebali biti posebno označeni ako su prošli USP testiranje. Ako se tableta potpuno otopi, apsorpcija vitamina bi trebala biti maksimalna. Najbolje je odabrati proizvod koji sadrži 100% dnevnih potreba za svim vitaminima, a izbjegavati o­ne koji oglašavaju «jak učinak», «anti-stres» ili «laboratorijski provjereno», a stoje mnogo više od običnih. Kako pravila u području proizvodnje nisu uvijek jednoznačna, neki proizvođači naplaćuju tvrdnje koje je prilično teško dokazati, ali i opovrći.

Prof. Rosenbloom također smatra kako ne smijemo zanemariti hranu na račun dodataka, jer hrana sadrži mnoštvo tvari koje su nam neophodno potrebne, a nisu u sastavu dodataka prehrani, ponajviše fitokemikalije koje mogu spriječiti mnoga patološka stanja, uključujući karcinome.