Započinje ocjenjivanje nastavnika Sveučilišta u Zagrebu
(1 glas)

preuzeto iz Vjesnika   
Friday, 26 May 2006
anketaod ponedjeljka do petka studenti prvih godina studija (»bolonjska generacija«) imat će priliku prvi put ocijeniti svoje nastavnike i njihove kolegije.
Na 125.000 anketnih listića oko 20.000 studenata ispisivat će svoje dojmove o nastavniku te kvaliteti izvedbe cjelokupne nastave na svakom predmetu.
Pod studentskim povećalom naći će se više od 1200 nastavnika Sveučilišta u Zagrebu. Anketa će biti anonimna, a svaki nastavnik dobit će uvid u svoje ocjene nakon ljetnih ispitnih rokova.
Studentska anketa je jedna od aktivnosti projekta Ustroja sustava upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu koji sufinancira Nacionalna zaklada za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvitak Hrvatske, a voditelj projekta je profesor Mladen Andrassy.
»Rezultati studentske ankete trebali bi upozoriti na nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na poboljšanje kvalitete nastave«, kaže Andrassy.
Međutim, dodaje o­n, studentska ocjena ubuduće će biti i jedan od elemenata pri reizboru nastavnika. Naime, pri reizboru koji profesori prolaze svakih pet godina, važnu ulogu imat će upravo ocjena koju profesor dobiva od studenata za kvalitetu izvedbe nastave. Andrassy ističe da je cilj uvesti kontinuirano ocjenjivanje nastavnika i kolegija.
Studentska anketa proširit će se na sve godine studija i sve profesore kako bi svaki od njih bio ocijenjen najmanje dvaput u pet godina. Te bi se ocjene uvrštavale u kriterije reizbora.
To će, smatraju pojedini nastavnici, natjerati nemarnije profesore da se više posvete svojim studentima.
»Vjerujem da će studenti iskreno ocijeniti rad svojih profesora, odnosno nagraditi o­ne kojima su zadovoljni, ali isto tako kazniti o­ne koji se ne pojavljuju na konzultacijama i predavanjima, te su nefleksibilni prilikom određivanja datuma ispitnih rokova«, kaže dugogodišnji profesor sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta.
Statistička obrada anketnih listića provodit će se na razini Sveučilišta do sredine srpnja, a podaci će se pripremati za svaki fakultet posebno. Rezultati će se dostavljati svakom fakultetu tako da će identifikacija nastavnika i njihovih kolegija biti šifrirana, a šifre će biti posebno dostavljene svakom dekanu.
Slične ankete provodit će se kontinuirano i na drugim sveučilištima u Hrvatskoj, a neka od njih (poput osječkoga) već imaju pravilnike o anketiranju studenata.
Posljednja pilot-anketa provedena je na Sveučilištu u Zagrebu akademske godine 1997/98., kad su profesori od studenata dobili prosječnu ocjenu - trojku. Od tada do danas neki su fakulteti u Hrvatskoj kontinuirano provodili ankete među svojim studentima. Anketom provedenom prije dvije godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, čak 43 posto studenata ocijenilo je osoblje u referadama neljubaznim i nekorektnim.