Što nam donosi ECTS skala i Bolonja?
(0 glasova)

bolonja
Izvor Jutarnji list   
Sunday, 16 September 2007
ectsŠto nam donosi ECTS skala i Bolonja?
ECTS skala ocjenjivanja predstavlja statističko mjerilo rangiranja studenata, a primjenjuju je sve zemlje koje provode bolonjski proces. Bez toga se ocjene hrvatskih studenata teško mogu uspoređivati s o­nima u inozemstvu, a intencija je bolonjskog procesa da što više studenata dio studija provede na sveučilištu u nekoj drugoj zemlji.

Ocjena odličan odgovara ECTS ocjeni A, što znači natprosječan rezultat s manjim nedostacima. Pravilo je da ocjenu A na ispitu može dobiti samo 10 posto najboljih studenata.
Ocjenu vrlo dobar koja u ECTS skali odgovara ocjeni B (natprosječan rezultat s nekim nedostacima) dobiva sljedećih 25 posto studenata.
Slijedi ocjena C (koju dobiva sljedećih 30 posto studenata), zatim
ocjena D (dobiva ju 25 posto studenata pri kraju ljestvice o­nih koji su zadovoljili) i na kraju
ocjena E (dovoljan) koju dobiva posljednjih deset posto studenata.
Postoji razlika i između ocjena FX i F koje se dodjeljuju neuspješnim studentima. FX znači da je student pao, ali da je potrebno još malo rada da položi ispit. Student koji je dobio ocjenu F nema šansu za popravak i mora ponovno upisati predmet.

Osim slovima, ocjena studenta za svaki predmet izražava se i postocima - od nula do 100 posto. Naime, student može biti najbolji u svojoj generaciji i dobiti ocjenu A i ako ostvari samo 75 posto bodova. Iz tog razloga svim bi studentima na diplomi, osim ocjena, trebao pisati i postotak. Student koji na pretdiplomskom studiju ostvari manje od 40, a na diplomskom manje od 50 posto nije prošao ispit.