Sveučilište u Rijeci prvo koje prelazi na ECTS model ocjenjivanja
(1 glas)

ECTS
Izvor Jutarnji list   
Sunday, 16 September 2007
studosSveučilište u Rijeci prvo je hrvatsko sveučilište koje od 2008. u cijelosti planira prijeći na novi model ocjenjivanja studenata na način da se osim ocjenama od jedan do pet, uspjeh studenata na ispitu ocjenjuje i ECTS skalom ocjenjivanja: u rasponu od A do F.

Planirane promjene sastavni su dio novog Pravilnika o studijima koji je trenutačno u javnoj raspravi. Prema riječima riječkog prorektora prof. dr. Pere Lučina, o promjenama će idući tjedan raspravljati Senat, a prije toga vodstvo sveučilišta o toj će temi razgovarati i sa studentima.
Osim novog modela ocjenjivanja novi pravilnik donosi i smanjivanje broja izlazaka na ispit. Svaki će student tako ubuduće na ispit moći izaći najviše dva puta. Na sveučilištu kažu kako to ustvari znači da odgovornost za prolaznost studenata sa samih studenata prelazi na nastavnike koji moraju poduzeti sve mjere kako bi što veći broj studenata uspješno položio ispit.

Dapače, prihvati li Senat u cijelosti prijedlog novog  pravilnika to koliko će neka institucija ubuduće dobiti novca ovisit će među ostalim i o uspješnosti njihovih studenata.  postoji bojazan da će profesori sada spustiti kriterije, no Pero Lučin kaže kako i tomu ima lijeka.

- Predložit ću da studente ispituju profesori sa drugih sveučilišta. Zadatak bi svakog našeg profesora bio da sastavi banku pitanja. Njegov kolega koji bi organizirao ispit iz te bi banke sastavio ispit i  proveo ga. To bi bila najbolja kontorla kvalitete -  rekao nam je Lučin te dodao kako bi prema principima bolonje ispiti ionako ugalvnom trebali biti pismeni.