Registracija

PRAVILA KOMENTIRANJA

U svrhu povećanja interaktivnosti sa korisnicima Uredništvo STUDMEFa uvodi mogućnost komentiranja članaka, tekstova i drugih odabranih sadržaja. Mogućnost komentiranja Uredništvo uvodi u dobroj vjeri kako bi naši posjetioci dobili mogućnost izreći svoje mišljenje o temama i člancima. Svjesni činjenice da se uvedene privilegije komentiranja članaka mogu zloupotrebljavati jer se često događa da pojedinci zaborave da pravo na iznošenje vlastitog mišljenja ne znači ujedno i slobodu vrijeđanja autora članaka ili drugih uključenih u diskusije, Uredništvo za komentiranje uvodi sljedeća pravila:

 1. Za komentiranje članaka i ostalih odabranih sadržaja na STUDMEFu potrebno je otvoriti korisnički račun

 2. U komentiranju članaka i/ili iznošenju vlastitog mišljenja nije dozvoljeno otvoreno vrijeđanje, bez obzira o kakvom je vrijeđanju riječ prema autorima članaka niti prema ostalim učesnicima u komentiranju. Ukoliko se ne slažete sa člankom ili nečijim mišljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano, bez uvredljivih izraza te ukoliko želite možete iznijeti svoju verziju članka.

 3. Uvredljivi komentari biti će brisani, dok će korisnici koji ponavljano krše pravila komentiranja te pokazuju netoleranciju prema ostalima biti izbrisani iz baze registriranih korisnika. Iako su prethodna upozorenja moguća, Uredništvo zadržava pravo brisanja takvih korisnika i bez najave.

 4. U komentiranju članaka nastojte se držati teme budući će komentari koji nemaju veze s temom , prema odluci Uredništva, biti izbrisani.

 5. Opće je pravilo pristojnosti da se komentari pišu bez velikih slova jer se ista u informatičkom svijetu doživljavaju kao vikanje, stoga Uredništvo zadržava pravo da komentare koji sadrže velika slova izbriše.

 6. U komentarima i iznošenju vlastitih mišljenja nije dozvoljeno reklamirati druge komercijalne web stranice.

 
REGISTRACIJA

 1. Otvaranje korisničkog računa (registracija) za komentiranje članaka ili drugih odabranih sadržaja na STUDMEFu odvija se putem LDAP računa.

 2. Registrirani korisnici sami odabiru korisničko ime (pseudonim) pod kojim pišu svoje komentare i pod kojim će biti prepoznati na STUDMEFu. Drugi podaci nisu obavezni za otvaranje korisničkog računa.

 3. Pri registraciji odaberite po vlastitoj želi korisničko ime (neki nadimak ili ime s kojim ćete 'potpisivati' svoje postove - pseudonim). Korisničko ime treba biti jednostavno i po mogućnosti raznoliko kako bi se izbjegle zamjene s korisničkim imenima ostalih korisnika. Za korisnička imena nisu dozvoljeni nepristojni i vulgarni nazivi, a isti će biti brisani iz registra korisnika bez ikakvog prethodnog upozorenja.

 ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 1. Uredništvo STUDMEFa se obvezuje poštivati privatnost registriranih korisnika STUDMEFa.

 2. Super Administrator je jedina osoba u Uredništvu STUDMEFa i MEFa koja ima uvid u identitet korisnika i isti se obvezuje da identitet korisnika neće učiniti dostupnim trećoj strani, bez izričitog pristanka korisnika


Uredništvo STUDMEFa zadržava pravo izmjene uvjeta korištenja web stranice u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim web stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

Uredništvo STUDMEFa zadržava pravo brisanja ili modificiranja bilo kojih sadržaja i komentara za koji smatra da nisu u skladu s gore navedenim pravilima. Svaki korisnik koji primijeti sadržaj na forumu koji bi na bilo koji način bio upitan, zamoljen je da što prije e-mailom obavijesti o tome Uredništvo STUDMEFa. 

Slažem se s uvjetima
Polja označena asteriskom (*) su obavezna.
Pseudonim: *
MEF Korisničko ime: *
E-mail: *
MEF Šifra: *
Potvrda Šifre: *

Korisnički račun


Zaboravili ste lozinku?
Ako još nemate Korisnički račun, možete ga kreirati ovdje.

Kalendar

« < Prosinac 2020 > »
P U S C P S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nadolazeći događaji

Bez dogadaja

Tko je online

Gostiju online: 4

Statistika

Korisnika: 174
Novosti: 1625
Linkova: 0